ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก ปี 2022

โลกถูกขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยระบบทุนนิยมมานานนับศตวรรษหลายอย่างเปลี่ยนไปชนิดที่ว่าแทบจะไม่มีวันกลับมาเหมือนเดิม  ทรัพยากรโลกที่มีอยู่อย่างจำกัด  แต่ถูกนำมาใช้อย่างไร้ขีดจำกัด เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด 

ปี 2022 น่าจะเป็นอีกปีที่ท้าทายความสามารถคาดของผู้ประกอบการจากทั่วโลกว่าจะสามารถรักษาอัตราการเติบโตของผลกำไรให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่องได้หรือไม่ จะมีปัจจัยอะไรบ้างที่จะมีส่วนช่วยผลักดันเศรษฐกิจโลกให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้บ้าง วันนี้เรามาลองวิเคราะห์ความเป็นได้ด้วยกัน

1. การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ปี 2022 มีแนวโน้มว่าเชื้อไวรัสโควิด-19 จะยังเป็นปัญหาให้นานาชาติต้องหาแนวทางร่วมมือกันเพื่อแก้ไขต่อไป และเรื่องนี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะจบลงได้ง่าย  ล่าสุดประเด็นการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ชื่อว่าโอไมครอน  ที่พบการระบาดอยู่ในทวีปแอฟริกาใต้และอีกหลายประเทศทั่วโลกในเวลานี้ ได้สร้างความวิตกกังวลให้ประชาคมโลกอยู่ไม่น้อย

2. เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า

ภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาสำคัญที่ประชาคมโลกต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังเพื่อแก้ไข  ไม่เช่นนั้นมวลมนุษยชาติอาจถึงกาลอวสาน ความก้าวหน้าของเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าจึงเป็นหนึ่งในคำตอบของการที่จะช่วยแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนดังกล่าว  อีกทั้งนโยบายจากผู้นำฝั่งตะวันตกเช่นสหรัฐก็ส่งสัญญาณชัดเจนว่าจะผลักดันเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าอย่างเต็มที่ และผู้นำฝั่งตะวันออกอย่างจีนก็ขานรับเช่นกัน

3. สงครามการค้า

ความขัดแย้งระหว่างสองผู้นำมหาอำนาจระหว่างสหรัฐกับจีนที่มีมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน  ปี 2022 มีทีท่าว่าจะไม่จบลงง่าย ๆ ยังจะส่งผลกระทบต่อวงการธุรกิจการค้าการลงทุนต่อไป ผู้ประกอบการคงต้องเตรียมตัวเตรียมใจ และเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือปัญหาดังกล่าว

4. เทคโนโลยีการตัดต่อพันธุกรรม

ความก้าวหน้าด้านการตัดต่อพันธุกรรมน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของเผ่าพันธุ์มนุษยชาติ  ด้านการแพทย์จะสามารถวินิจฉัยโรคได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้น  ส่งผลให้ประชากรโลกมีสุขภาพดีขึ้น อายุยืนยาวขึ้น อีกทั้งนักปรับปรุงพันธุ์พืชจะสามารถคิดค้นพันธุ์พืชใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น

5. ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน

หลายประเทศเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพราะอัตราการเกิดของประชากรต่ำ ทำให้ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตคือปัญหาขาดแคลนแรงงาน  ปี 2022 จะเป็นโอกาสของประเทศที่มีประชากรในวัยแรงงานจำนวนมาก เช่น ประเทศเวียดนาม

เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นทุกวัน ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราเปลี่ยนแปลงไปเร็วมาก การติดตามข่าวสารไม่ว่าทางการแพทย์ เศรษฐกิจสังคม รวมถึงการเสาะแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ ในการลงทุนทำธุรกิจด้วยตัวเองอยู่เสมอ จะทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างรอบด้าน และทำให้เราพร้อมรับต่อสถานการณ์ใหม่ ๆ ที่อาจเกิดทั้งด้านร้ายและด้านดีได้มากขึ้น

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก ปี 2022