5 สัญญาณที่จะเกิดขึ้น

วิกฤตเศรษฐกิจโลกนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีใครบอกได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ได้อย่างชัดเจน แต่ก่อนจะเข้าถึงช่วงไคลแม็กซ์ของวิกฤตนั้นมักจะมีสัญญาณเตือนมาให้เรารับรู้ก่อนเสมอ ซึ่ง 5 สัญญาณเหล่านี้เป็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เรามาดูกันว่ามีสัญญาณไหนบ้างที่เราสามารถสังเกตได้

5 สัญญาณที่จะเกิดขึ้น

มีสัญญาณเตือนจากสถานการณ์สั่นสะเทือนวงการธนาคาร

ถ้าเราดูจากธนาคารใหญ่ของแต่ละประเทศ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่ทำให้ต่ำลงไปอีก ส่วนธนาคารที่เป็นธนาคารเพื่อการพาณิชย์นั้นก็จะได้รับผลกระทบจากการลดหรือเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนี้ไปด้วยเช่นกัน ซึ่งสัญญาณเตือนวิกฤตส่วนใหญ่แล้วจะมาจากธนาคารนั่นเอง

ระบบเศรษฐกิจเกิดความผันผวน

หากสังเกตความผันผวนภายในประเทศไทยของเรานั้น เราสามารถสังเกตได้จากราคาหุ้นที่มีความผันผวนสูง แต่หากมองภาพรวมหลาย ๆ ประเทศ เราสามารถดูได้จากการที่นายทุนหรือผู้ประกอบเปลี่ยนใจการลงทุนหรือเปลี่ยนใจยกเลิกการผลิตหลายอย่าง แล้วยังรวมถึงการมีตลาดใหม่เกิดขึ้น เช่น ตลาดบนโลกออนไลน์ ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีส่วนทำให้เกิดความผันผวนได้

เกิดสงครามการค้าที่สั่นสะเทือนระบบเศรษฐกิจของโลก

ช่วงปี 2019 ที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่ามีการปะทะศึกระหว่างจีนและอเมริกาที่พยายามแย่งชิงกันเป็นยักษ์ใหญ่ของโลก ซึ่งหากประเทศทั้ง 2 นี้มีความเสียหายเกิดขึ้นก็จะทำให้เกิดผลกระทบกับประเทศอื่น ๆ ด้วย เนื่องจากเป็นประเทศที่มีการซื้อขายและนำเข้าส่งออกกับประเทศเล็ก ๆ อื่น ๆ ทั่วโลก

มีการโจมตีทางออนไลน์หรือไซเบอร์

ไม่กี่ปีที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าทางธนาคารได้ทำการแข่งขันกันทำแอปพลิเคชันและโปรโมชั่นออกมา เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ใช้แอปพลิเคชันของตัวเอง ซึ่งในเวลาเดียวกันการแข่งขันนี้ก็ทำให้เกิดปัญหาเรื่องการจ้างงานพนักงานธนาคาร รวมถึงกระทบธุรกิจที่ไม่มีการรองรับการชำระเงินด้วยระบบ cashless อีกด้วย

ปัญหาหนี้สินจากระดับจุลภาคจนถึงระดับมหภาค

ปัญหานี้ไม่ได้เป็นเรื่องหนี้สินของประชาชนเท่านั้น แต่จะส่งสัญญาณเตือนเป็นปัญหาระดับชาติโดยสัญญาณเตือนนี้อาจสื่อด้วยการที่รัฐบาลกู้เงินเพิ่ม ค่าเงินแข็งตัวมากขึ้น ซึ่งทำให้หนี้สินของประเทศเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ลองคิดดูสิว่าหากประเทศใดเป็นหนี้สินแล้ว ก็อาจทำให้ล้มละลายได้เหมือนกัน ซึ่งแน่นอนว่าจะเกิดผลกระทบกับประเทศคู่ค้าอีกหลายประเทศแน่นอน

ทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสอยู่เสมอ การเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกจึงเป็นเรื่องที่เราควรเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับทุกสถานการณ์ที่กำลังจะเกิด ถ้าคุณค้นหาสัญญาณเหล่านี้เจอแล้วอย่าลืมเตรียมความพร้อมของตัวเองให้ดี เพื่อรับมือกับวิกฤตที่กำลังมาถึง

สัญญาณเตือนปัญหาเศรษฐกิจโลก

สัญญาณเตือนปัญหาเศรษฐกิจโลก