ภาวะเศรษฐกิจโลกส่งผลอย่างไรต่อคนไทย 2019

ภาวะเศรษฐกิจโลกในยุคปัจจุบันมีความผันผวนอย่างมาก เนื่องจากมีสงครามทางการค้าระหว่างประเทศหลายแห่ง เช่น จีนกับสหรัฐ เกาหลีใต้กับญี่ปุ่น ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาวะการค้าระหว่างกันทั่วโลก เนื่องจากนโยบายด้านภาษี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต้องมีการปรับเปลี่ยนตามไปด้วย

ด้วยภาวะที่มีความกดดันดังกล่าว จึงทำให้หลายประเทศมีนโยบายควบคุมการลงทุนจากต่างชาติเพื่อพยุงเศรษฐกิจภายใน ส่งเสริมการจ้างงานในประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีนที่ก่อนหน้านี้มีนักธุรกิจไทยจำนวนมากไปลงทุนไว้

ทำไมเศรษฐกิจไทย ถึงตกอยู่ในสภาวะที่ฝืด

เมื่อเผชิญกับการชะลอตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องในช่วงปีที่ผ่านมา จึงทำให้เศรษฐกิจไทยมีภาวะฝืดตามไปด้วย ระดับรายได้ของผู้ที่เคยมีฐานะร่ำรวย คิดเป็นสัดส่วนลดลง ประกอบกับค่าเงินที่แข็งตัว ทำให้โอกาสในการลงทุนจากต่างประเทศน้อยลง ผู้ที่ต้องการทำสินค้าส่งออก เช่น ธุรกิจ Start Up ที่มีเงินทุนระดับ 10-20 ล้าน จึงอยู่ในภาวะนิ่ง และโดยรวมพบว่าคนไทยที่มีรายได้ปานกลางและน้อยมีสัดส่วนมากขึ้นกว่าหลายปีที่ผ่านมา

สงครามการค้าที่กระทบต่อเศรษฐกิจโลกมากที่สุดในปัจจุบัน คือ ปัญหาระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและจีน ที่แม้จะมีการยืดอายุการเพิ่มอัตราภาษีและการแบนสินค้าจากจีนหลายรายการ แต่ก็ยังมีท่าทีที่จะยืดเยื้อต่อไปอีกยาวนาน ซึ่งส่งผลต่อการส่งออกสินค้าจำพวกอะไหล่และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิส์หลายประเภท ที่มีท่าทีจะซบเซาอย่างต่อเนื่อง

ในด้านการท่องเที่ยวก็ได้รับผลกระทบ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด คือ ปัญหาความขัดแย้งภายในระหว่างประเทศจีนกับฮ่องกง ที่ทำให้มีผู้บาดเจ็บจำนวนมาก และมีการปิดสนามบินเป็นระยะ ทำให้กระทบต่อธุรกิจการบินและการท่องเที่ยวอย่างมาก ยังไม่รวมปัญหาที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต้องอยู่ในภาวะรัดเข็มขัด เพราะต่างไม่มั่นใจในเสถียรภาพความมั่นคงของประเทศ จึงมีจำนวนการจองห้องพักน้อยลง แม้จะเป็นช่วง Hi-Season ซึ่งผู้ที่ทำธุรกิจการโรงแรม ทัวร์ ต่างต้องประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์อย่างหนักหน่วง และหาอาชีพเสริมอื่น ๆ เพื่อให้มีรายได้สำรองหลายช่องทาง

ทำไมเศรษญกิจไทย ถึงตกอยู่ในสภาวะที่ฝืด

สำหรับผู้ที่เล่นหุ้น ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนแนะนำว่าให้ชะลอการเสี่ยง โดยการเก็บเป็นเงินสดสำรองไว้ และเพิ่มเปอร์เซ็นต์การลงทุนของพอร์ตไปทางด้านกองทุนที่ไว้ใจได้ จะทำให้รักษาอัตราเงินตอบแทน หรือการปันผลในระดับปานกลางได้อยู่ ทั้งนี้ผู้ที่จะเข้ามาเสี่ยงในตลาดหุ้น หากเป็นมือใหม่ต้องทำการศึกษาอย่างรอบคอบ เพราะเป็นช่วงที่ตลาดมีสัญญาณการเคลื่อนไหวไปทางด้านลบ ทำให้มีโอกาสสูญเสียเงินต้นมากกว่าการได้กำไร

กล่าวได้ว่า ปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ ที่กระทบต่อเศรษฐกิจโลก ย่อมส่งผลต่อคนไทย เราทุกคนจึงต้องติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อการปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ตลอดเวลา

ภาวะเศรษฐกิจโลกส่งผลอย่างไรต่อคนไทย 2019