ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ที่ลดต่ำลงเรื่อย ๆ ช่วยคลายความตึงเครียดให้กับชีวิตของผู้คนและทำให้เริ่มมีความหวังว่าชีวิตที่เป็นปกติสุขจะกลับมาเร็ว ๆ นี้ สถานการณ์ที่คลี่คลายชัดเจน ทำให้นักลงทุนที่เคยเทขายหุ้นเกลี้ยงพอร์ตไปในช่วงต้นปี ได้เริ่ม Reset การลงทุนเพื่อเก็บหุ้นเข้าพอร์ตอีกครั้งเพื่อหวังอนาคตที่ดีกว่าหลังวิกฤตผ่านพ้น โดยยังเชื่อมั่นว่าการเข้าลงทุนในหุ้นพื้นฐานดีมีอนาคต และหุ้นที่มีการจ่ายเงินปันผลชัดเจน ดีกว่าการฝากเงินทิ้งไว้ในธนาคารเฉย ๆ แน่นอน โดยเฉพาะเป็นการฝากเงินในช่วงที่ดอกเบี้ย “ขาลง” อย่างเช่นขณะนี้ รวมถึงหลายๆโรงแรม หลายกิจการทั้งรายการทีวี ท่องเที่ยว แม้แต่กีฬาฟุตบอลที่วงการสะพัดมากที่สุด หลังจากโปรแกรมบอลพรุ่งนี้ถูกเลื่อนเตะออกไป ยอดสปอนร์เซอร์ก็ลดลงทำให้หลายสโมสรการเงินชะงักยกใหญ่

หลายคน เริ่มทำการบ้านอย่างหนัก ต้องรอบคอบและคิดอย่างระมัดระวังว่า ควรเลือกลงทุนหุ้นกลุ่มไหน และเป็นหุ้นตัวใดที่ไม่น่าได้รับผลกระทบจากผลพวงของเศรษฐกิจในช่วงวิกฤตโควิด-19 เพื่อลดความเสี่ยงที่จะสูญเงินลงทุนไป

เลือกลงทุนในหุ้นจากประเภทของธุรกิจที่ยังขยายตัวได้ดี

ในช่วงที่เกิดวิกฤต โควิด-19 ผู้คนได้ปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตจนกลายเป็นความปกติแบบใหม่ หรือ New Normal ขึ้นมา ซึ่งมีหลายประเภทธุรกิจที่ได้รับอานิสงส์จากพฤติกรรมใหม่เหล่านี้ และกลายเป็นธุรกิจดาวเด่นขึ้นมา ธุรกิจเหล่านี้มีทั้งที่เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กทั่วไปที่เรียกว่าเป็น SMEs และเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ที่อยู่ในตลาดหุ้น ซึ่งนักลงทุนเริ่มเลือกเข้าไปลงทุนเก็บหุ้นเข้าพอร์ตหวังรออนาคตบ้างแล้ว ได้แก่

  1. ธุรกิจยาและเวชภัณฑ์ เป็นธุรกิจแรกที่กลายเป็นที่พึ่งของผู้คนในช่วงเกิดโรคระบาดร้ายแรง สร้างความตื่นตระหนักให้กับคนทั่วโลก ธุรกิจนี้ยังมีโอกาสขยายตัวได้ต่อเนื่องหลังผ่านช่วงแพร่ระบาดของโควิด-19 เพราะผู้คนจะคุ้นชินกับการใส่ใจเรื่องสุขภาพกันมากขึ้น
  2. ธุรกิจโรงพยาบาล ยังคงไปได้ดีเช่นเดียวกับธุรกิจในกลุ่มแรก แม้ว่าสถานการณ์โควิด-19 จะคลี่คลายจนไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ แต่การที่ประเทศไทยกำลังจะเป็น “สังคมผู้สูงอายุ” อย่างเต็มรูปแบบ จำนวนผู้สูงวัยจะมีมากขึ้น การใช้บริการตามสถานพยาบาลต่าง ๆ จึงเป็นเรื่องจำเป็น นั่นจึงเป็นตัวแปรหนุนความแข็งแกร่งของธุรกิจในกลุ่มนี้
  3. ธุรกิจประกัน จากสถิติการขายประกันที่พุ่งกระฉูดในช่วงเกิดการแพร่ระบาดของโควิด แสดงให้เห็นชัดเจนว่าผู้คนตื่นตัวที่จะสร้างหลักประกันด้านสุขภาพให้กับตัวเอง ยิ่งบริษัทประกันค่ายต่าง ๆ ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันเกี่ยวกับโควิด-19 และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี แสดงถึงโอกาสที่ธุรกิจประเภทนี้จะขยายตัวต่อเนื่อง
  4. ธุรกิจดิจิทัล เป็นธุรกิจที่ได้รับอานิสงส์จาก New Normal ของผู้คนชัดเจนที่สุด เพราะการรักษาระยะห่างทางสังคมและการอยู่บ้านเป็นเวลานาน ๆ ทำให้ผู้คนเห็นความสำคัญของระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีใหม่ ๆ มากขึ้น นั่นจึงทำให้ธุรกิจนี้มีโอกาสเป็นดาวเด่นที่พุ่งแรงต่อไปได้อีกหลายปี

นอกจากการเลือกลงทุนจากพื้นฐานธุรกิจที่แข็งแกร่งแล้ว นักลงทุนส่วนใหญ่ยังต้องพิจารณาถึงผลประกอบการและลักษณะการดำเนินงานของบริษัทต่าง ๆ ในธุรกิจเหล่านี้เพื่อเป็นตัวแปรช่วยตัดสินใจเลือกลงทุน เก็บหุ้นเข้าพอร์ตรออนาคตหลังยุค โควิด-19 ด้วย

ปรับพอร์ตลงทุนหุ้นรออนาคต หลังผ่านพ้น โควิด-19