สถานการณ์เศรษฐกิจโลกต่อเศรษฐกิจไทยใน ปี 2019

ในปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจโลกได้กลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วย ดังนั้นการรู้ว่าภาวะเศรษฐกิจโลกมีทิศทางเป็นเช่นไร จะสามารถช่วยให้นักธุรกิจสามารถรับมือกับภาวะต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบที่เกิดจากความผันผวนทางเศรษฐกิจโลกได้ดียิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่าภาวะเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันนั้นมีความผันผวนและเปลี่ยนแปรไปอย่างรวดเร็วมาก ดังนั้นการติดตามภาวะเศรษฐกิจจึงต้องทำอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา และในปี 2019 นี้สามารถสรุปสถานการณ์ เศรษฐกิจโลกได้ดังต่อไปนี้

สงครามทางการค้าส่งผลต่อ GDP

สถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจโลกเป็นอย่างมากในปี 2019 นี้ก็คือสงครามทางการค้าระหว่างประเทศมหาอำนาจอย่างจีนและสหรัฐอเมริกา ซึ่งจากการคาดการณ์โดยนักเศรษฐกิจของธนาคารกสิกรไทยคาดว่าสงครามทางการค้านี้จะส่งผลให้อัตรา GDP ของประเทศไทยลดลงจากที่คาดการณ์เอาไว้เดิมถึง 0.6% เลยทีเดียว

อัตราการส่งออกลดลงจากปัญหาค่าเงินบาทแข็งตัว

การซื้อขายเงินตราในตลาดเศรษฐกิจโลกส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าเงินบาทในตลาดโลกโดยตรง ซึ่งในขณะนี้อัตราค่าเงินบาทได้ไต่ขึ้นไปอันดับสูงที่สุดกว่าสกุลเงินอื่น ๆ ในอาเซียนเป็นอย่างมาก ส่งผลให้อัตราการส่งออกชะลอตัวลดลงอย่างเห็นได้ชัดตามไปด้วย แต่ธุรกิจด้านการนำเข้าคาดว่าจะได้รับอานิสงส์ทำให้สินค้านำเข้ามีราคาที่ถูกขึ้น

นักท่องเที่ยวมีเงื่อนไขอื่น ๆ ทำให้มาเยือนประเทศไทยลดลง

เนื่องจากในปัจจุบันกลุ่มประเทศอาเซียนได้มีการตื่นตัวในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกันมากขึ้น ดังนั้นเมื่อประจวบกับอัตราค่าเงินบาทของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปริมาณนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยมีอัตราลดลง โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ถือเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่สำคัญของประเทศไทย

ผลการประชุม G20 ไม่ได้ให้ทิศทางที่ดีต่อเศรษฐกิจเท่าที่ควร

การประชุม G20 คือการเข้าร่วมประชุมของประเทศที่ถือเป็นผู้นำด้านเศรษฐกิจโลกจำนวน 20 ประเทศ ซึ่งหลายฝ่ายได้คาดการณ์ว่าการประชุมนี้จะช่วยลดปัญหาสงครามทางการค้าโลกให้มีทิศทางที่ดีขึ้นได้ แต่กลับพบว่ายังอยู่ในภาวะแบ่งรับแบ่งสู้และมีโอกาสที่สงครามทางการค้าระหว่างประเทศจีนและสหรัฐอเมริกาจะเกิดการปะทุขึ้นใหม่ได้ทุกเมื่อ จึงส่งผลให้สภาวะเศรษฐกิจโลกยังไม่สามารถนิ่งนอนใจได้มากนัก

ประเทศมหาอำนาจด้านการค้าหลายแห่งมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก

สภาพเศรษฐกิจในประเทสมหาอำนาจทางการค้าโลกอย่างญี่ปุ่นหรือยุโรปมีผลกระทบที่ทำให้เศรษฐกิจชะลอตัว จึงส่งผลต่อภาวะถดถอยของเศรษฐกิจโลกอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ Brexit ในยุโรป หรือนโยบายทางการเงินของประเทศญี่ปุ่นที่เปราะบางลงเพราะปัญหาสงครามการค้าระหว่างประเทศจีนและสหรัฐอเมริกา เป็นต้น

ด้วยปัญหาภาวะเศรษฐกิจโลกต่าง ๆ เช่นนี้ จึงทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยได้รับผลกระทบตามไปด้วย นักธุรกิจจึงต้องปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ต่าง ๆ ให้ได้เพื่อลดผลกระทบที่คาดว่าจะยังมีปัญหาในระยะยาวให้ดีที่สุด

สงครามทางการค้าส่งผลต่อ GDP

สถานการณ์เศรษฐกิจโลกต่อเศรษฐกิจไทยใน ปี 2019