สรุปเศรษฐกิจสำคัญหลังไวรัสโควิดระบาด

หากได้ติดตามข่าวสารเศรษฐกิจระดับมหภาค จะพบว่ามีการประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจโลกหลังภาวะไวรัสโควิดระบาดในด้านที่น่าเป็นห่วง เนื่องจากว่ามีปัจจัยที่กระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินทั่วโลกหลายประการ จะมีเหตุผลใดบ้างที่เป็นเช่นนั้น เราได้รวบรวมข้อมูลมาฝากกันไว้ที่นี่แล้ว

ด้านการท่องเที่ยว

สถานการณ์ไวรัสโควิดทำให้กระทบต่อการท่องเที่ยวอย่างหนัก การเคลื่อนย้ายผู้คนระหว่างเขตแดนต้องเป็นไปตามมาตรการล็อกดาวน์และการผ่อนปรนตามระยะ ยังต้องระวังการเดินทางและการปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจำวัน ที่ต้องมีระยะห่าง หรือ Social Distance จึงทำให้หลายประเทศที่เคยมีรายได้จากการท่องเที่ยวในสัดส่วนสูง รวมถึงประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างหนัก ทั้งนี้ยังส่งผลโดยตรงให้ธุรกิจสายการบิน หรืออากาศยานการท่องเที่ยวจำนวนมากต้องปรับลดพนักงาน หรือยุบสายการบิน เพราะไม่สามารถสร้างรายได้ที่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในช่วงเวลานี้

ภาวะเงินฝืด

ปัจจุบันมีบริษัทปิดตัวลงในทุกประเภทอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นสิ่งทอ สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าแฟชั่น ฯลฯ มีการควบรวมกิจการและมีการลดปลดพนักงานทุกระดับชั้น จึงมีอัตราการว่างงานสูงขึ้นหลายเท่าตัว คนทั่วโลกจึงอยู่ในภาวะรัดเข็มขัดระวังการใช้จ่ายอย่างมาก มีพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยลดลง ทำให้เศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะถดถอย ซึ่งมีการประเมินว่าเศรษฐกิจโลกในปีนี้จะมีการหดตัวมากประมาณ 7.5 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมากกว่าช่วงเหตุการณ์วิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งปี 2540 ด้วย

สงครามการค้าระหว่างอเมริกาและจีน

ปัญหานี้มีมาก่อนเหตุการณ์โควิดระบาดแล้ว มีการแบนสินค้าและกำหนดมาตรการควบคุมสินค้านำเข้าส่งออกระหว่างกัน และกระทบต่อเศรษฐกิจโลกด้วย เพราะสองชาตินี้เป็นมหาอำนาจในโลกยุค 5G ที่มีความเชื่อมโยงในระดับมหภาคกับประเทศอื่นในทุกภูมิภาค ซึ่งในช่วงเวลานี้ปัญหานี้ก็ยังคงอยู่ ดังนั้นนักธุรกิจทุกคนจึงต้องคอยสังเกตสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรายวัน และติดตามนโยบายการค้าระหว่างสองชาตินี้ต่อไป

การเป็นหนี้ครัวเรือนและการปล่อยกู้ที่ยากขึ้น

ประชากรทั่วโลกต่างต้องการกู้จากสถาบันการเงินในประเทศตัวเองแบบดอกเบี้ยต่ำ แต่ขณะเดียวกันก็ยังขาดสภาพคล่องและมีความไม่แน่นอนทางด้านอาชีพ จึงทำให้ธนาคารปล่อยกู้ยากขึ้น กระแสเงินหมุนเวียนในระบบจึงมีภาวะฝืดเคือง นอกจากนี้ รัฐบาลของแต่ละชาติจำเป็นต้องอัดฉีดเงินงบประมาณเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยรวม จึงเป็นภาวะที่ค่อนข้างยากลำบาก ทั้งผู้ที่ต้องการลงทุนสิ่งใหม่และนักธุรกิจเดิมที่ต้องประคับประคองธุรกิจเดิมให้เดินหน้าได้

การวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกจึงเป็นไปในแนวทางเดียวกันว่า ภาวะเศรษฐกิจโลกจะมีความฝืดเคืองอีกสักระยะหนึ่ง เราทุกคนจึงต้องพยายามจัดสรรค่าใช้จ่ายให้รัดกุมและลดความเสี่ยงในการลงทุนที่ไม่แน่นอนออกไป

สรุปเศรษฐกิจสำคัญ หลังไวรัสโควิดระบาด