การทำไร่

หากเรามองจากหลากหลายประเทศทั่วโลก และมีการเปรียบเทียบการทำเกษตรกรรมของประเทศไทย เราจะเห็นได้ว่า ประเทศไทยเองก็ยังคงเป็นประเทศแห่งการทำเกษตรกรรมที่แท้จริง มีพื้นที่จำนวนมากภายในประเทศไทย ที่ยังคงเป็นพื้นที่เกษตรกรรมอยู่ และที่แน่ ๆ ก็คือ หลักในการทำเกษตรของประเทศไทย ยังคงเป็นไปในลักษณะที่แตกต่าง แต่ละพื้นที่มีหลักในการทำเกษตรกรรมที่ไม่เหมือนกันมาอย่างยาวนาน และเมื่อมีหลักการทำเกษตรกรรม ตามแบบฉบับเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามา คนไทยไม่น้อยเลือกที่จะเดินตามหลักในการทำเกษตรในรูปแบบนี้ โดยที่พวกเขาเริ่มศึกษาและทดลองทำตามอย่างมุ่งมั่น แต่ก็ยังคงมีคนไทยบางกลุ่ม ที่มองว่ามีความเป็นไปได้น้อยมาก จึงเลือกที่จะหันเหและกลับมาทำเกษตรกรรมในรูปแบบของตนเองแบบเดิม

เกษตรแบบผสมผสาน เป็นอย่างไร ?

หากเรามองตามหลักความเป็นจริงแล้ว การทำเกษตรแบบผสมผสาน คือการปลูกพืชผักผสมผสานกันภายในพื้นที่เดียวกัน โดยจะต้องมีการจัดสรรและแบ่งแยกพื้นที่ออกเป็นส่วน ๆ ให้มีความเหมาะสม ซึ่งการดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จะเป็นการผลักดันทำให้เราทุกคนได้เรียนรู้ไปกับการดำรงชีวิต การทำสวน ทำไร่ ทำนา ในรูปแบบที่ว่าใช้พื้นที่อย่างไรให้เกิดประโยชน์ได้อย่างสูงสุดเป็นหลัก โดยการทำสวนทำไร่แบบผสม ไม่ได้มีการกำหนดอย่างตายตัวว่าคุณจะต้องปลูกพืชชนิดไหน แบบไหน แต่ใจความสำคัญจริง ๆ ของการทำไร่ทำนาแบบผสมผสาน ก็คือ คุณจะต้องใช้พื้นที่ให้เกิดความคุ้มค่าอย่างมากที่สุด เท่านั้นเอง

ส่วนในเรื่องของการเลือกพืชพันธุ์ ขอให้คุณนึกถึงประโยชน์ในการนำมาปลูกเป็นหลัก หรือถ้าหากใครจะแบ่งพื้นที่เพื่อเลี้ยงสัตว์ ก็ยังคงสามารถทำได้ แต่ถ้าหากคุณพบว่า สิ่งที่คุณเลือกเป็นอะไรที่ขัดกัน และมีผลทำให้ผลผลิตน้อยลงไปก็ไม่ควรเลือกเป็นอันขาด และอีกหนึ่งส่วนที่คุณจะต้องใส่ใจ นั่นก็คือ คุณจะต้องรู้ด้วยว่า สภาพดินภายในพื้นที่ของคุณ แท้ที่จริงแล้วเป็นอย่างไร ฝนตกช่วงไหน อากาศเป็นไปในลักษณะไหน เพื่อที่จะสามารถกำหนดพืชหรือสัตว์ที่คุณจะปลูกและเลี้ยงภายในพื้นที่เหล่านี้ได้ถูกต้อง

และนี่ก็คือหลักในการทำเกษตรแบบผสมผสาน ซึ่งเป็นไปตามหลักแนวเศรษฐกิจแบบพอเพียง ซึ่งคุณจะเห็นได้ว่า หากคุณทำเกษตรตามหลักการนี้ได้ จะทำให้คุณได้รับประโยชน์ภายในพื้นที่ทั้งหมดของคุณได้อย่างคุ้มค่า แถมยังคงประหยัดแรงงานได้อย่างแท้จริง และที่สำคัญ คุณจะมีพืชพันธุ์หลากหลายชนิด พร้อมทั้งสัตว์ที่คุณเลี้ยงเอาไว้ภายในพื้นที่นี้ นับได้ว่าเป็นผลผลิตที่คุณสามารถสร้างรายได้ได้อีกด้วย

เจาะลึกการทำไร่ ทำสวนแบบผสมผสาน