ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจของประเทศจีนเป็นที่สนใจจากคนทั่วโลก เพราะมีการเติบโตในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งในปี 2018 ที่ผ่านมาทางการของประเทศจีนได้ประกาศว่าประเทศจีนกำลังอยู่ในภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำที่สุดในรอบ 30 ปี

ที่เป็นอย่างนี้ เพราะเกิดจาก 2 เรื่องที่สำคัญ คือ

1. นโยบายทางเศรษฐกิจที่ผ่านมาประเทศจีนเน้นด้านของปริมาณการผลิตสินค้าให้มีจำนวนมาก แต่ไม่ได้เน้นเรื่องของคุณภาพจึงทำให้มีของล้นตลาดและไม่สามารถที่จะแข่งขันได้กับคู่แข่งธุรกิจที่มีสินค้ามีคุณภาพสูงมากกว่าได้

2. ความขัดแย้งระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา โดยทั้งสองประเทศมีการออกนโยบายเพื่อกีดกันการนำเข้าสินค้าระหว่างกัน ทำให้เกิดการคิดค่าภาษีสินค้ามากขึ้นและทำให้เศรษฐกิจของจีนอยู่ในช่วงขาลง

สำหรับประเทศไทยเองนั้น ต้องติดตามข่าวสารเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจีนและสหรัฐอเมริกาให้มากขึ้น โดยเฉพาะการที่ประเทศสหรัฐอเมริกาพยายามกระตุ้นให้ภาคเอกชนมีอำนาจในการผลิตสินค้าแข่งขันกับรัฐบาลจีนมากขึ้น ทำให้ในอนาคตประเทศจีน อาจจะไม่ได้อยู่ในฐานะของประเทศที่เป็นผู้นำทางการค้าอย่างที่เป็นมาในช่วงหลายปี

การที่เศรษฐกิจของจีนกำลังอยู่ในภาวะตกต่ำลง จะส่งผลต่อพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของคนจีนที่จะน้อยลงตามไปด้วย ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยก็มีลูกค้าที่สั่งสินค้าไปขายต่อ รวมถึงนักท่องเที่ยวที่เป็นคนจีนจำนวนมาก

เมื่อประเทศจีนมีปัญหาทางเศรษฐกิจก็จะส่งผลถึงจำนวนนักท่องเที่ยว การสั่งสินค้าจำพวกแผงวงจรในโทรศัพท์ มือถือ คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค เครื่องใช้ไฟฟ้า รวมไปถึงเหล็ก น้ำมัน และทองแดง ฯลฯ ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่จะลดลงอย่างมาก

จากที่กล่าวมา แสดงให้เห็นว่าปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศจีนต้องใช้เวลาในการแก้ไขและอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของไทยอีกมาก คนที่มีนิสัยผลาญเงินไปกับเว็บ Hero88 สโบ ดับบลิว88 ในเวลานี้คงต้องคิดให้ดีกันอีกเสียหน่อย ซึ่งนักธุรกิจทุกประเภทจะต้องทำการปรับตัว โดยการมองหาตลาดการค้าใหม่ ๆ ที่จะทำให้ลดจำนวนของสินค้าค้างสต๊อกในประเทศไทยที่ยังส่งออกไม่ได้

ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญทางการเงินและการลงทุน ได้ให้ความคิดเห็นไว้ว่าในอนาคต 1-2 ปีที่จะมาถึงนี้ ประเทศอินเดียจะเป็นประเทศที่น่าสนใจสำหรับการลงทุนอย่างมาก เพราะมีการวิเคราะห์ว่าจะมีอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจสูงมากถึง 7.5 เปอร์เซ็นต์ (เมื่อเทียบกับประเทศจีนจะอยู่ที่ 5.5 – 6.5 เปอร์เซ็นต์)

ผู้ที่ทำธุรกิจโดยเฉพาะด้านการส่งออกสินค้าที่กล่าวมา จึงควรติดตามข่าวสารเพื่อวางแผนวิธีทำการตลาดและประชาสัมพันธ์ที่กระตุ้นการขายได้ดีขึ้น ทำให้มีเงินทุนหมุนเวียนเข้าสู่ธุรกิจของตัวเองอย่างรวดเร็ว เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจในปี 2019 ต่อไป

เศรษฐกิจของจีนส่งผลกระทบต่อประเทศไทย

เศรษฐกิจของจีนส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างไร