เศรษฐกิจโลกหลังช่วงไวรัสโควิดระบาดจะเป็นอย่างไร

เป็นเวลาประมาณ 10 เดือนแล้ว นับจากไวรัสโควิดระบาด เริ่มจากประเทศจีนจนมาถึงแถบยุโรปและเอเชีย จนประเทศส่วนใหญ่ทั่วโลกมีจำนวนผู้ติดเชื้อรวมหลายสิบล้านคน และต้องออกมาตรการล็อกดาวน์ต่อเนื่องมารายเดือน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคนี้

ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินการลงทุนคาดการณ์ว่าภาวะเศรษฐกิจโลกจะมีการเปลี่ยนแปลงไปหลังจากได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากภาวะไวรัสโควิดระบาด โดยจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยตลอดระยะเวลาเกือบ 1 ปีที่ผ่านมา ทำให้มีมูลค่าความเสียหายทั่วโลกประมาณเกือบ 1,000 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งนับว่าสูงมากกว่าการนำเอาตัวเลขเศรษฐกิจของประเทศอันดับต้น ๆ ของโลกอย่างญี่ปุ่นและเยอรมนีมารวมกันเสียอีก

ภาวะเศรษฐกิจโลกหลังจากไวรัสโควิดระบาด มีแนวโน้มเป็นไปได้ 5 รูปแบบ ดังนี้

1.แบบตัววี
วีเชฟ หรือ ตัววี หมายถึงเศรษฐกิจที่ทรุดตัวลงอย่างรวดเร็วดังที่เราเห็นในช่วงไวรัสโควิดระบาดระยะแรก ๆ แต่หลังจากนั้นจะฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วใน 1-2 ปี โดยเฉพาะกับกลุ่มอุตสาหกรรมบางอย่าง เช่น อาหาร เครื่องอุปโภคบริโภค สินค้าเกษตรกรรม

2.แบบเครื่องหมายถูก
เครื่องหมายถูก จะมีลักษณะเทลงในช่วงแรก หลังจากนั้นจะค่อย ๆ เอียงขึ้น หมายถึงเศรษฐกิจโลกที่ทรุดตัวลงในช่วงปีแรก แต่หลังจากนั้นจะค่อย ๆ ฟื้นตัวขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะหลังจากมีการคิดค้นวัคซีนได้ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญคาดว่าประเทศที่เศรษฐกิจจะฟื้นตัวได้เร็วลักษณะคล้ายเครื่องหมายถูกนี้ คือ ประเทศที่ผลิตวัคซีนได้เป็นอันดับแรก ๆ ของโลก

3.แบบตัวยู
หมายถึงภาวะเศรษฐกิจที่หดตัวยาวนานและต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวอย่างช้า ๆ คาดการณ์กันว่าจะเป็นประเทศส่วนใหญ่ โดยเฉพาะประเทศที่มีภาวะเศรษฐกิจภายในขึ้นอยู่กับการท่องเที่ยวและการส่งออก อันส่งผลให้ภาพรวมของเศรษฐกิจโลกค่อย ๆ ปรับตัวขึ้นทีละน้อย ทั้งนี้ ยังเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคและนักลงทุนที่ยังไม่กล้าเสี่ยงใช้เงินมากนักด้วย

4.แบบ W
ตัวดับเบิ้ลยูเป็นภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวเร็ว แต่ก็มีการหดตัวอีกครั้งได้ หากมีการระบาดของไวรัสโควิดรอบที่ 2 หรือ 3 ซึ่งจะเกิดขึ้นแน่นอนหากไม่สามารถที่จะควบคุมภาวะสุขภาพอนามัยป้องกันไวรัส covid-19 ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในประเทศมหาอำนาจ เช่น จีนและสหรัฐอเมริกา

5.แบบตัวแอล
เป็นภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวได้ช้าและใช้เวลายาวนานที่สุด กรณีที่ประเทศส่วนใหญ่ทั่วโลกยังไม่สามารถควบคุมภาวะควบคุมโรคได้อย่างราบคาบ จะทำให้เกิดการแพร่กระจายเป็นระยะ ทำให้ภาพรวมเศรษฐกิจของโลกนั้นฟื้นตัวได้ยาก อาจใช้เวลายาวนานนับปีเลยทีเดียว

จะเห็นได้ว่าภาวะเศรษฐกิจของโลกนั้นจะฟื้นตัวได้เร็วหรือช้า ขึ้นอยู่กับการควบคุมไวรัสโควิค ซึ่งทุกคนต้องร่วมมือกันดูแลตัวเองและปฏิบัติตามกฎของทางการเมื่อต้องอยู่ในที่สาธารณะ จะทำให้ระบบเศรษฐกิจมีโอกาสเข้าสู่ภาวะปกติได้เร็วขึ้น

เศรษฐกิจโลกหลังช่วงไวรัสโควิดระบาดจะเป็นอย่างไร