เศรษฐกิจโลกในกำมือ 3 เสือเศรษฐกิจเอเชีย

รายงานคาดการณ์เศรษฐกิจบ่งชี้ว่า จีน อินเดีย อินโดนีเซีย ทั้ง 3 ประเทศรวมกันจะยึดครองเศรษฐกิจโลกถึงครึ่งหนึ่งภายในปี พ.ศ. 2583 หรืออีก 22 ปีข้างหน้า โดยปกติเราเข้าใจอยู่แล้วว่าจีนและอินเดียมีระบบเศรษฐกิจที่ใหญ่มาก เมื่อรวมอินโดนีเซียเข้าไปด้วย เท่ากับว่าตัวแทนจาก 3 ประเทศในเอเชียยึดเศรษฐกิจโลกครึ่งหนึ่งอยู่ในกำมือภายใน 2 ทศวรรษ

สถานการณ์เศรษฐกิจในระยะยาว

องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือ OECD รายงานคาดการณ์ทิศทางจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในระยะยาวของเศรษฐกิจโลก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของจีนมีแนวโน้มเติบโตแซงหน้าสหรัฐในปี พ.ศ.2583 เมื่อถึงเวลานั้นเศรษฐกิจของประเทศจีนจะขยายตัวถึง 77% ในต่างประเทศ ขึ้นนำหน้าสหรัฐฯ โดยคาดว่าเศรษฐกิจจีนจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยปีละ 5.7% ตั้งแต่ปีนี้ไปจนถึง พ.ศ.2583 ในช่วงเวลาเดียวกันคาดว่าเศรษฐกิจของอินเดียจะเติบโตในอัตราเฉลี่ยปีละประมาณ 7.1% ประเทศจีนปัจจุบันเป็นประเทศที่เติบโตจากการขยายตัวในภาคการผลิตซึ่งเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและการใช้พลังงานลดลง ด้านเศรษฐกิจอินเดียจะมีความสมดุลระหว่างการผลิตและบริการ คาดว่าจะเป็นประเทศที่เติบโตเร็วที่สุด

ช่วงทศวรรษ 2520-2540 เห็นได้ชัดว่า GDP ของจีนเติบโตเป็นสองเท่า ขณะเดียวกันความต้องการพลังงานเพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่าตัว อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา การเติบโตทางเศรษฐกิจได้ชะลอตัวลงเหลือเพียงตัวเลขหลักเดียวและความต้องการพลังงานลดลง เศรษฐกิจจีนที่มีขนาดใหญ่เป็นตัวขับเคลื่อนหลักของการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลก และการปรับลดการใช้พลังงานของจีนส่งผลกระทบต่อแนวโน้มตลาดพลังงานทั่วโลก

ในทศวรรษที่ผ่านมาภาคอุตสาหกรรมของประเทศจีนมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่การผลิตสินค้าที่มีความเชี่ยวชาญสูงและบริการทั่วไป การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นผลจากแผนห้าปีของจีน (FYP) ซึ่งเริ่มในเดือนมีนาคมเมื่อ 2 ปีก่อน ประเด็นสำคัญคือการกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมและอัดฉีดงบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนาให้เป็นส่วนแบ่งของ GDP นอกจากนี้ยังส่งเสริมรายได้จากอุปกรณ์ไฮเอนด์และชีวการแพทย์ คาดว่าจะเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดของภาคบริการเป็นร้อยละ 56 ภายในปี พ.ศ.2563 แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางอุตสาหกรรมเหล่านี้ คาดการณ์ว่าจีนจะยังคงรักษาตำแหน่งผู้ผลิตสินค้าที่ใช้พลังงานสูงที่สุดในโลกในระยะยาว

ในปี พ.ศ. 2580 เศรษฐกิจของอินเดียและจีนคาดว่าจะเปลี่ยนไปในทิศทางเดียวกัน เนื่องจากเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มเคลื่อนไปทางเอเชียมากขึ้น พอถึงปี พ.ศ. 2603 หรืออีก 42 ปีข้างหน้า คาดว่าจีนและอินเดียจะถือครองส่วนแบ่งตลาดในระบบเศรษฐกิจโลกมากกว่าประเทศในกลุ่ม OECD ทั้งหมดรวมกัน ซึ่งถ้าผนึกอินโดนีเซียเข้าไปด้วย ประมาณครึ่งหนึ่งของเศรษฐกิจโลกจะถูกยึดครองโดยตัวแทนจาก 3 เสือเศรษฐกิจในเอเชียนั่นเอง ด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจของอินเดียน่าจะมีผลกระทบอย่างมากต่อตลาดพลังงานในต่างประเทศในอนาคต ซึ่งรวมถึงการส่งออกพลังงานของสหรัฐฯ ด้วย เนื่องจากประชากรอินเดียมีจำนวนมากและอินเดียมีศักยภาพในการเติบโตสูงมาก คาดว่าอินเดียจะเป็นหนึ่งในประเทศที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกในอีก 30 ปีข้างหน้า แต่การเจริญเติบโตที่เกิดขึ้นจะยังคงไม่แน่นอน ส่วนการใช้พลังงานของอินเดียคาดว่าจะมากที่สุด

สถานการณ์เศรษฐกิจในระยะยาว

เศรษฐกิจโลกในกำมือ 3 เสือเศรษฐกิจเอเชีย