อัพเดทปัญหาภาวะเศรษฐกิจโลก 2019 ที่คนรุ่นใหม่ควรรู้

ตลอดปี 2019 นักเศรษฐศาสตร์และนักวิชาการทั่วโลกวิเคราะห์ว่า คนทั่วโลกกำลังเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจฝืดเคือง จากระบบเศรษฐศาสตร์มหภาคที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจโลกเข้าด้วยกัน ซึ่งคาดว่า ในปี 2020 จะอยู่ในภาวะถดถอยที่เห็นได้ชัดกว่าปัจจุบัน

โดยสังเกตการเปลี่ยนแปลงของตัวเลขในตลาดหุ้นใหญ่ เช่น S&P ,Dow Jones ตลอดจนทิศทางการเคลื่อนไหวของเงินทุนระหว่างประเทศ ราคาทองคำและน้ำมันดิบ ฯลฯ อันเป็นดัชนีชี้วัดสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่สำคัญ กูรูทางด้านการเงินการตลาดให้เหตุผลว่า การที่เศรษฐกิจโลกมีการผันผวนมากต่อเนื่องมาหลายปีนั้น เกิดเนื่องจากสงครามทางการค้าที่ยืดเยื้อมาหลายปี ระหว่างประเทศจีนและสหรัฐอเมริกา

ปัญหานโยบาย American First

โดยเฉพาะตั้งแต่นายโดนัลด์ ทรัมป์ ได้คะแนนเสียงเป็นผู้ชนะจากการเลือกตั้ง ให้เป็นประธานาธิบดี คนที่ 45 ของสหรัฐอเมริกา ในปี 2016 มาจนถึงปัจจุบัน โดยใช้นโยบายตอนหาเสียงว่า American First เพื่อสร้างความหวังในการแก้ ปัญหาเศรษฐกิจ ฝืดเคือง ยาเสพติด คนว่างงาน ฯลฯ ซึ่งจะเห็นได้ว่า ทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งกับประเทศต่าง ๆ จำนวนมากเรื่อยมา ที่เห็นได้ชัดคือ ประเทศเม็กซิโก ที่เคยมีกรณีพิพาทเรื่องของการให้ก่อสร้างกำแพง ลดการลักลอบเข้าไปทำงานในสหรัฐฯ อย่างผิดกฎหมาย และยังทำให้เกิดปัญหาอาชญากรรมตามมา รวมถึงปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์สินค้า ทั้งหมวดอุตสาหกรรม อาหาร และผลิตภัณฑ์กลุ่มไอที ที่ Huawei ได้รับผลกระทบดังที่เป็นข่าวทั่วโลกในช่วงปีที่ผ่านมา

นอกจากปัญหาสงครามการค้าระหว่างประเทศจีนและสหรัฐอเมริกาแล้ว การที่ประเทศอังกฤษจะส่งมอบสิทธิ์การปกครองฮ่องกงคืนให้แก่จีน ในปี 2047 ที่กำลังมาถึง (ปัจจุบัน ฮ่องกงปกครองแบบ 1 ประเทศ 2 ระบอบ) ก็ทำให้เกิดม็อบจากกลุ่มคนฮ่องกงรุ่นใหม่ที่ไม่ยินยอมอยู่ภายใต้กฎระเบียบต่าง ๆ ของจีน ทำให้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงปิดสนามบินและการจลาจลต่าง ๆ ที่ทำให้เศรษฐกิจของฮ่องกงได้รับผลกระทบ ซึ่งส่งผลต่อประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียอย่างไทย ที่มีการทำธุรกิจร่วมกัน เช่น การค้า สายการบิน รายการโทรทัศน์ ฯลฯ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ด้วยปัญหาต่าง ๆ ที่กล่าวมา ทำให้บริษัทต่าง ๆ ที่เคยมีมูลค่าสูงในตลาดหุ้น ต่างปรับตัว มีการควบรวมกิจการ บางแบรนด์สินค้าที่เคยมีการเปิดหลายสาขาก็ต้องทยอยปิดตัว เพื่อลดค่าใช้จ่ายต้นทุน

ประกอบกับ ปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยี AI ในการวิเคราะห์ด้านการตลาด ทำงานแทนคนได้ในหลายกระบวนการของอุตสาหกรรม จึงมีจำนวนผู้ว่างงานมากขึ้น จากการเลิกจ้างทั้งแบบกะทันหันและแบบมีการแจ้งล่วงหน้า โดยมีการปรับลดอัตราเงินเดือนและสวัสดิการต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง

กูรูด้านการลงทุนและการตลาดจึงให้คำแนะนำว่า ผู้ที่คิดลงทุนทำธุรกิจใหม่ หรือลงทุนทางการเงินในตลาดหุ้น ในปี 2019-2020 ต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด เพราะภาวะเศรษฐกิจโลกมีความอ่อนไหวตามนโยบายทางการเมืองของผู้นำในหลายประเทศอย่างมาก โดยเฉพาะจีนและสหรัฐอเมริกา

ปัญหานโยบาย American First

อัพเดทปัญหาภาวะเศรษฐกิจโลก 2019 ที่คนรุ่นใหม่ควรรู้