การวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจโลกในอีก 30 ปีข้างหน้าให้มีความแม่นยำและชัดเจน จำเป็นต้องอิงจากพื้นฐานความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในยุค 4.0 อย่างปัจจุบัน การเคลื่อนไหวทางการเงินและการเมืองระหว่างประเทศ ภาวะทางสุขภาพของประชากร ซึ่งจะมีทิศทางเป็นเช่นไร ในวันนี้เราจะมาหาคำตอบไปพร้อมกัน

แนวโน้มเศรษฐกิจโลก อีก 30 ปีข้างหน้าจากปี 2019

การเปลี่ยนกลุ่มประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจและการค้า

ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษและญี่ปุ่น เป็นชาติอันดับต้น ๆ ที่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายในประเทศ ไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงผู้นำทางการเมืองหรือการยกระดับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ก็จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกในภาพรวมเสมอ

ซึ่งผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ว่าในอีก 30 ปีจากนี้ประเทศผู้ทรงอิทธิพลจะถูกเปลี่ยนถ่ายไปเป็นประเทศใหม่ ๆ อย่างประเทศอินเดีย จีน อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นชาติในภูมิภาคเอเชียเพื่อนบ้านใกล้ไทย รวมทั้งประเทศในทวีปห่างไกล อย่างเม็กซิโก ตุรกี บราซิล รัสเซีย หรือรวมเรียกประเทศทั้ง 7 นี้ ว่าเป็นกลุ่ม E7 (กลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่) ซึ่งจะอาศัยกำลังแรงงานภายในประเทศที่มีมหาศาลในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมของโลกในอนาคต

การเข้าสู่สังคมของผู้สูงวัย หรือ Aged society

เป็นปัจจัยสำคัญต่อแนวโน้มเศรษฐกิจโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากพลเมืองของชาติหากอยู่ในวัยเกษียณจะมีศักยภาพในการผลิตและสร้างงานได้น้อยกว่าวัยแรงงานหรือวัยเจริญพันธุ์ ทั้งยังมีผลต่อเทรนด์ความต้องการสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อกลุ่มผู้สูงอายุรวมถึงการเกิดเทคโนโลยีและอาชีพที่ตอบโจทย์ความสะดวกสบายในชีวิตประจำวัน ความปลอดภัยหรือคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนวัยเกษียณด้วย เช่น เทคโนโลยีการสั่งงานด้วยเสียงการสร้างที่พักหรือคอนโดมีเนียมสำหรับเป็นชุมชนผู้สูงวัย อาชีพผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของคนวัยเกษียณ เป็นต้น ดังนั้นทิศทางของตลาดแรงงานและสาขาอาชีพในอีก 30 ปีข้างหน้าย่อมเปลี่ยนแปลงไปจากนี้อีกมากอย่างแน่นอน

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ความต้องการของสังคม

เป็นที่ทราบกันว่าเทคโนโลยีในยุค 5G กำลังจะมาถึงในไม่ช้า และประเทศที่มีบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์ระบบ ฯลฯ จะกลายเป็นประเทศชั้นนำที่สามารถสร้างกระแสความสนใจของผู้คน ตลอดจนเกิดเทรนด์ใหม่ ๆ ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี เช่น การขับเคลื่อนรถยนต์ด้วยคำสั่งเสียง การควบคุมเครื่องใช้ต่าง ๆ ด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ

รวมถึงการใช้โปรแกรมเพื่อการวิเคราะห์ตลาดหุ้น การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการตีโจทย์การแก้ปัญหาสังคมด้วย software ที่มีความสามารถในการประมวลข้อมูลชั้นสูงในยุคแห่งสังคม Bigdata ด้วย

มองแนวโน้มเศรษฐกิจโลก-อีก-30-ปีข้างหน้า

จะเห็นได้ว่าแนวโน้มของเศรษฐกิจโลกในอีก 30 ปีข้างหน้า เป็นความท้าทายของคนยุคปัจจุบันที่ต้องเรียนรู้และปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจและสังคมนี้ไป จะเป็นไปด้วยความรวดเร็วและเกิดผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่มากกว่าที่เคยอย่างแน่นอน

มองแนวโน้มเศรษฐกิจโลก อีก 30 ปีข้างหน้าจากปี 2019