IMF

นับจากช่วงปลายปี 2562 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ที่มีการระบาดของไวรัสโควิด-19 จากประเทศจีนและกระจายไปทั่วโลก เราทุกคนล้วนได้รับผลกระทบอย่างร้ายแรง ทั้งต่อการใช้ชีวิตประจำวันและด้านการงาน โดยเฉพาะในด้านของระบบเศรษฐกิจทั่วโลกที่ผู้คนเกิดปัญหาการว่างงาน มีหนี้สิน และไม่สามารถทำธุรกิจต่อได้ในภาวะที่มีโรคระบาด

ในด้านของธุรกิจระดับโลกนั้น สถาบันการเงิน IMF คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกในช่วงปี 2563 นี้ จะอยู่ในภาวะตกต่ำกว่าในอดีต ช่วงที่เรียกว่า Great depression เมื่อปีคริสต์ศักราช 1930 คือ มีการหดตัวมากกว่า 3 เปอร์เซ็นต์

อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญทางเศรษฐศาสตร์ได้วิเคราะห์ไว้ว่าในอนาคต หลังจากที่ไวรัสนี้ได้ถูกควบคุมและมีวัคซีนในการป้องกันโรคอย่างได้ผลแล้ว ธุรกิจบางประเภทมีแนวโน้มฟื้นตัวได้ดีท่ามกลางภาวะ New Normal คือ การปรับตัวของผู้คนที่จะปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ที่ต่างไปจากเดิม และส่งผลขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกได้อีกครั้ง เรามาดูกันว่าธุรกิจใดที่น่าจะมีแนวโน้มดีต่อการฟื้นตัวบ้าง

ธุรกิจที่เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางบกและน้ำ – เนื่องจากผู้คนจะคำนวณต้นทุนในการทำธุรกิจอย่างเข้มงวดมากขึ้น จะเน้นการสร้างผลผลิตโดยประหยัดทั้งเวลา แรงงานคน และค่าเชื้อเพลิง จึงมีแนวโน้มหันไปทำธุรกิจออนไลน์และใช้บริการขนส่งโลจิสติกส์กันมากขึ้น

ธุรกิจทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข – การดูแลสุขภาพของผู้คนจะเป็นสิ่งที่รุ่งเรืองอย่างยิ่งในอนาคต เพราะหลายประเทศอยู่ในภาวะสังคมผู้สูงวัย และจากการระบาดของไวรัสโควิดก็ทำให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการใส่ใจสุขภาพมากขึ้นในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ทารกจนกระทั่งผู้สูงอายุด้วย

ธุรกิจประกัน – การทำประกันสุขภาพและประกันชีวิตจะเป็นที่นิยมมากขึ้น แม้ว่าที่ผ่านมาผู้คนจะต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย จึงไม่นิยมทำประกันเพราะมองว่าเป็นภาระ แต่เมื่อมีการระบาดของโรคร้ายแรงขึ้นมา ก็จะทำให้ทุกคนมองเห็นประโยชน์ของการทำประกันสุขภาพมากยิ่งขึ้นหลายเท่าตัว คาดการณ์ว่าธุรกิจกลุ่มนี้จะขยายตัวสูงเลยทีเดียว

นอกจากที่กล่าวมาแล้ว จะมีธุรกิจบางกลุ่มที่ขยายตัวได้ช้า ได้แก่ ธุรกิจด้านรถยนต์ เนื่องจากผู้คนต้องสำรองค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาหนี้สินและสำรองเงินสดไว้ เพื่อความอุ่นใจในอนาคต หรือเพื่อการลงทุนแบบระยะยาวมากขึ้น ผู้คนจะหันไปใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

ธุรกิจกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้าน คอนโดมิเนียม ที่ดิน ก็เช่นกัน จะมีการเติบโตได้ช้าลง เนื่องจากคนมีความระมัดระวังในการสร้างหนี้ระยะยาวมากขึ้น ซึ่งพฤติกรรมของผู้คนทั่วโลก จะมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน อาจจะมีความแตกต่างไปจากการวิเคราะห์ได้ หากมีการใช้เทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่มาช่วยในการบริหารจัดการควบคุมความเสี่ยงต่าง ๆ มากขึ้น เพื่อกระตุ้นระบบเศรษฐกิจโลกในภาพรวมให้เดินหน้าได้ต่อไป

วิเคราะห์แนวโน้มโลก หลังพ้นไวรัสโควิด-19 ระบาด