เศรษฐกิจโลกจะเป็นอย่างไรหลังโควิด-19 ระบาด

การระบาดของโควิด-19ในช่วงนี้แพร่กระจายไปทั่วโลก ทั้งที่เริ่่มต้นมาจากประเทศจีนมหาอำนาจของเอเชียชาติเดียว แต่ก็ได้บานปลายไปทั้งทวีปยุโรป อเมริกาและยังมีท่าทีที่จะลุกลามต่อไป แม้แต่ในประเทศไทยของเราเอง ก็ยังได้รับผลกระทบทุกหย่อมหญ้า เรามาดูกันว่าเศรษฐกิจโลกจะมีทิศทางอย่างไรหลังโควิด-19 ระบาด ตามการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญ

เศรษฐกิจโลกตกต่ำลง จากสถานการณ์โควิด-19

การที่โควิด-19 ระบาดนั้น ทำให้อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกตกต่ำลง คือ คาดว่าจะน้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งในอดีตนั้น เคยมีภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกมาแล้วเมื่อประมาณ 100 ปีที่แล้ว คือ ปีค.ศ. 1929 ซึ่งไม่แน่ว่าผลกระทบจากโควิด-19 จะเกิดผลร้ายแรงกว่าหรือไม่ เนื่องจากเศรษฐกิจของโลกยุคใหม่ ค.ศ. 2020 มีการพึ่งพาซึ่งกันและกัน ทั้งในเรื่องการท่องเที่ยว นำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างกัน ธุรกิจการบิน รวมถึงการพึ่งพิงเทคโนโลยีวิทยาการซึ่งกันและกัน การติดเชื้อที่แพร่กระจายไปทั่วไม่ว่าจะในพื้นที่ใด จึงย่อมส่งผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจโลกทั้งหมด

นอกจากนี้ สถาบันการเงินหลายแห่ง ต้องประสบกับปัญหาหนี้ที่ไม่สามารถจ่ายได้ไหวของลูกหนี้ทุกระดับชั้น ทั้งกลุ่มคนทั่วไป ผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการขนาดใหญ่ ฯลฯ เนื่องจากลูกหนี้แต่ละรายมีภาวะฝืดเคืองของธุรกิจในระดับปลีกย่อยมากขึ้น ร่วมกับการที่ประชาชนมีกำลังการซื้อน้อยลง และขาดรายได้จากการที่บริษัทต่าง ๆ ไม่สามารถสร้างผลประกอบการได้ตามเป้าหมาย ทำให้อยู่ในภาวะรัดเข็มขัด และเกิดการกู้หนี้ยืมสินที่ยากจะคืนเจ้าหนี้ได้ในเวลาอันสั้น สภาพคล่องภายในประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ที่ขาดหายไป จึงมีผลกระทบรวมกันใหญ่โตต่อเศรษฐกิจระหว่างชาติ

แม้แต่ในวงการธุรกิจน้ำมันเองก็มีผลเช่นเดียวกัน เนื่องจากปัจจุบันสายการบินต่าง ๆ ต้องหยุดการให้บริการเนื่องจากโควิด-19ระบาด ไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายบุคคลระหว่างภูมิภาคได้คล่องตัวอย่างในอดีต น้ำมันเชื้อเพลิงจึงเหลือปริมาณสูงมากที่เก็บคงคลังไว้ในประเทศต่าง ๆ ซึ่งกระทบโดยตรงต่อผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ของโลก อย่างเช่น ซาอุดิอาระเบีย รัสเซีย ก็ได้รับผลกระทบในเรื่องของสภาพคล่องตามไปด้วย ดังนั้น จากนี้ราคาน้ำมันจะลดลง ประเทศผู้ผลิตก็จะสูญเสียรายได้ไป และกระทบต่อราคาของกลุ่มหุ้นในธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานและการขนส่งต่าง ๆ ตามไปด้วย

สำหรับคนไทยที่เคยผ่านช่วงวิกฤตการณ์ต้มยำกุ้งในปี พ.ศ. 2540 มาแล้ว สถานการณ์เศรษฐกิจคราวนี้น่าจะเลวร้ายยิ่งกว่า เนื่องจากปัญหานี้กระทบกันทั่วทั้งโลกพร้อม ๆ กัน กระทบทั้งธุรกิจรายเล็ก startup ธุรกิจรายใหญ่ที่มีบริษัทเปิดมานานหลายสิบปี ฯลฯ ดังที่เราเห็นเป็นข่าวว่ามีหลายบริษัทต้องยกเลิกกิจการ โดยเฉพาะด้านการโรงแรม มีการปลดพนักงานออก เกิดปัญหาคนตกงานหลายแสนคนในช่วงเวลาสั้น ๆ

การคาดหวังว่าจะมีวิธีที่จะทำให้เศรษฐกิจโลกฟื้นตัว ต้องใช้ระยะเวลาในการปรับสมดุลของระบบเศรษฐกิจขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ในแต่ละครอบครัวก็ควรใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อช่วยให้คุมค่าใช้จ่ายและบริหารจัดการการเงินในครอบครัวให้ผ่านวิกฤตนี้ไปได้

เศรษฐกิจโลกตกต่ำลง จากสถานการณ์โควิด-19

เศรษฐกิจโลกจะเป็นอย่างไรหลังโควิด-19 ระบาด