ไขข้อสงสัย เศรษฐกิจโลกเกี่ยวข้องกับราคาทองคำอย่างไร

สำหรับนักลงทุนมือใหม่ ที่สนใจทำให้สินทรัพย์งอกเงยจากการลงทุนในทองคำ ควร ต้องศึกษาให้เข้าใจเสียก่อนว่าราคาทองคำขึ้นกับเศรษฐกิจโลกอย่างไรบ้าง เพื่อให้สามารถจับจังหวะการซื้อขายได้ถูกต้อง ทำให้ได้ผลกำไรจากการลงทุนทองคำที่งดงามทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ดังนี้

ความสัมพันธ์ของค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐกับทองคำ

ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ราคาขึ้นลง ตรงกันข้ามกับค่าเงินสหรัฐ เมื่อค่าเงินดอลล่าร์ปรับตัวอ่อนค่าลงราคาทองคำจะดีดตัวเด้งขึ้น คนที่ซื้อตุนเก็บไว้เยอะ ๆ ก็เตรียมเฮได้เลย

เศรษฐกิจโลกเกี่ยวข้องกับราคาทองคำอย่างไร

กำลังการซื้อของประชากรกับราคาทองคำ

ในช่วงที่เศรษฐกิจโลกกำลังกระเตื้องหรือเป็นระยะหลังการฟื้นฟูด้วยมาตรการทางเศรษฐกิจ การค้า การฑูต จะส่งผลให้ประชากรส่วนใหญ่มีกำลังซื้อทองคำเก็บเป็นสินทรัพย์มากกว่าช่วงข้าวยากหมากแพง จึงทำให้ตลาดซื้อขายทองคำมีความคึกคักและมีราคาเฉลี่ยสูงขึ้น

ความไว้วางใจในภาวะเศรษฐกิจโลกกับราคาทองคำ

ในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจโลกมีอัตราเติบโตสูง โดยเฉพาะในประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกา จีน และญี่ปุ่น ย่อมส่งผลต่อความรู้สึกเชิงบวกของประชากรโลก คนส่วนใหญ่จะวางใจในความมั่นคงของภาวะตลาด และมักลดการถือสินทรัพย์ในรูปแบบทองคำลง โดยนักลงทุนจะไปทุ่มเทกับการเล่นหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าอย่างเห็นได้ชัด และนั่นย่อมส่งผลต่อราคาทองคำโดยภาพรวม

เศรษฐกิจเกี่ยวข้องกับราคาทองคำอย่างไร

อัตราเงินเฟ้อกับราคาทองคำ

ราคาทองคำจะขึ้นและลงในแนวทางเดียวกันกับอัตราเงินเฟ้อ เช่น ในช่วงเวลาที่อัตราเงินเฟ้อค่อนข้างต่ำ ราคาซื้อขายทองคำก็จะลดลง เป็นต้น

อัตราดอกเบี้ยของสถาบันทางการเงินกับราคาทองคำ

หลังการประกาศนโยบายทางการเงินการคลังของรัฐบาลและอัตราดอกเบี้ยของสถาบันทางการเงินของประเทศ ให้สังเกตดูว่ามักมีการเคลื่อนย้ายเงินลงทุนไปอยู่ในแหล่งที่มีอัตราค่าตอบแทนสูงกว่า เช่น หากประกาศเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาล คนก็มักจะนำทองคำที่มีอยู่ออกมาขายเพื่อนำเงินไปลงทุนในพันธบัตรแทน ซึ่งในสภาวะเช่นนี้ย่อมทำให้ราคาทองคำลดลง

เศรษฐกิจโลกเกี่ยวข้องกับราคาทองคำ

ภาวะสงครามที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกและราคาทองคำ

เมื่อเกิดสงคราม ไม่ว่าชาติใด ๆ เก็บล้วนได้รับผลกระทบอย่างแน่นอน ทั้งจากการเกิดเหตุก่อการร้าย วินาศกรรม หรือวิกฤตการณ์สงครามในประเทศกลุ่มมหาอำนาจใด ๆ เนื่องจากย่อมส่งผลอย่างหนักต่อสภาพคล่องในวัฏจักรเศรษฐกิจโลก และทำให้หลายชาติต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวหลังสงคราม ในภาวะเช่นนี้ผู้คนมักนิยมแห่ซื้อทองคำเก็บไว้ เพราะมีความมั่นคงมากกว่าค่าเงินที่อาจผันผวนได้อย่างมาก และแน่นอนว่าราคาทองคำก็จะแพงขึ้นด้วย

จะเห็นได้ว่า เศรษฐกิจโลกและราคาทองคำมีความสัมพันธ์กันอย่างมาก และนักลงทุน ด้านทองคำก็จำเป็นต้องหมั่นติดตามความเคลื่อนไหวของสภาพสังคมและเศรษฐกิจโลกตลอดเวลา เพื่อให้ซื้อขายได้ราคาที่เหมาะสมต่อสภาพเหตุการณ์ขณะนั้น ๆ

ไขข้อสงสัย เศรษฐกิจโลกเกี่ยวข้องกับราคาทองคำอย่างไร?