ไวรัสโควิด-19 ระบาด ส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยอย่างไร

ตั้งแต่ต้นปี 2563 ที่ผ่านมา มีวิกฤตการณ์ไวรัส ระบาดทั่วโลก ซึ่งส่งผลอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจโลก เพราะปัจจุบันระบบการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าต่าง ๆ ล้วนเชื่อมโยงกัน ทำให้หลายประเทศที่ต้องพึ่งพาการค้าขายกับต่างชาติ และการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบมากอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ รวมถึงประเทศไทยด้วย

เมื่อไวรัสโควิดแพร่กระจายผ่านอากาศได้ง่าย จึงมีการล็อคดาวน์ประเทศต่าง ๆ ตั้งแต่มหาอำนาจทุนนิยมใหม่อย่างประเทศจีน ตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาและทำเป็นแนวทางเดียวกันทั่วโลก จนปัจจุบันแม้จะอยู่ในระหว่างการคิดค้นวัคซีนป้องกันไวรัสชนิดนี้ และคลายมาตรการล็อคดาวน์ลงบ้างแล้ว แต่ก็ยังหวั่นเกรงว่าอาจเกิดวิกฤตซ้ำอีกระลอกได้ ซึ่งเห็นได้จากตัวเลขการผันผวนในทิศทางขาลงของตลาดหุ้นทั้งในไทยและสหรัฐอเมริกา ที่ยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติ

ในด้านการท่องเที่ยว เรากำลังเข้าสู่ช่วงปลายปี ที่โดยปกติจะเป็นไฮซีซั่นที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากนิยมไปพักผ่อนในประเทศต่าง ๆ ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ซึ่งหลายจังหวัดในประเทศไทย เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต เป็นจุดท่องเที่ยวที่สำคัญ ทำให้ตัวเลขการจองห้องพักในระยะนี้ลดลงไปมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ แม้แต่นักท่องเที่ยวชาวไทยเอง ก็ยังต้องรัดเข็มขัด เนื่องจากมีตัวเลขผู้ตกงานและปรับลดค่าตอบแทนเพื่อสภาพคล่องของนายจ้างมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับตัวเลขด้านการท่องเที่ยวของประเทศอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน

ภาวะไวรัสโควิดระบาดทำให้เศรษฐกิจของไทยตลอดทั้งปีมีการชะลอตัว ตัวเลขภาวะหนี้สินของประชากรรายบุคคลเพิ่มขึ้นอย่างมาก จึงทำให้สภาพคล่องในการซื้อขายสินทรัพย์ เช่น อสังหาริมทรัพย์ คอนโดมีเนียม บ้าน ที่ดิน ทองคำ ฯลฯ อยู่ในภาวะซบเซากว่าที่นักเศรษฐศาสตร์ประเมินไว้เมื่อต้นปี

ผู้ที่ต้องการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนทั้งในไทยและต่างประเทศ จึงต้องติดตามข่าวสารเศรษฐกิจและการเมือง รวมถึงนโยบายการเงินการลงทุนอยู่เสมอ เพื่อปรับตัวได้ทันต่อสถานการณ์ ซึ่งนักวิเคราะห์คาดว่าโดยภาพรวมเศรษฐกิจไทยจะค่อย ๆ ไต่ระดับฟื้นตัวตามเศรษฐกิจโลกแบบช้า ๆ เป็นไปในลักษณะของเครื่องหมายถูก โดยปัจจัยเกี่ยวข้องที่สำคัญ ได้แก่ ผลลัพธ์ของการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด การปรับตัวของผู้ประกอบการระดับเล็กถึงใหญ่เพื่อเข้าสู่ภาวะ New Normal การพัฒนาตนเองของกลุ่มผู้ใช้แรงงานและผู้ชำนาญในแต่ละสาขาที่จะต้องตอบโจทย์การจ้างงานทั้งในและต่างประเทศมากยิ่งขึ้น รวมถึงจำนวนเม็ดเงินที่รัฐบาลจะสามารถจัดสรรจากภาษีประชาชนเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจได้อย่างค่อยเป็นค่อยไปอีกด้วย

จะเห็นได้ว่า เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกล้วนได้รับผลกระทบโดยตรงจากไวรัส โควิด-19 ระบาด ซึ่งทุกฝ่ายต่างคาดหวังว่าเมื่อมีการค้นพบวัคซีนในการรับมือกับไวรัสชนิดนี้ จะทำให้เศรษฐกิจทั้งในไทยและต่างประเทศกลับมาฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วอีกครั้ง เพื่อประชาชนและผู้ประกอบการในทุกภูมิภาคจะได้กลับมาลืมตาอ้าปากได้ต่อไป

ไวรัสโควิด-19 ระบาด ส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยอย่างไร