5 ภัยที่ต้องเตรียมรับมือกับเศรษฐกิจโลกในปี 2022

ด้วยเหตุที่ในปี 2021 นั้นเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 จึงส่งผลให้วิกฤตเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อคนทั่วโลก ทั้งยังนำมาซึ่งปัญหาครอบครัว การขาดแรงงาน ตลอดจนสินค้าและบริการต่าง ๆ ได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้า ซึ่งภัยที่เข้ามาคุกคามนี้ทำให้เศรษฐกิจโลกในปี 2022 จำเป็นต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ แต่จะมีอะไรบ้างนั้นมาดูกัน

1.โควิดสายพันธุ์ดื้อวัคซีน

ด้วยเหตุที่เชื้อไวรัส โควิด-19 คือสาเหตุหลักที่ทำให้เศรษฐกิจโลกดิ่งลงต่ำสุดและด้วยการผันผวนของตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานี้ นักลงทุนจึงประเมินผลกระทบนี้ว่า โควิด-19 สายพันธุ์ที่ดื้อวัคซีนอาจนำมาซึ่งวิกฤตเศรษฐกิจโลกในระยะยาว อาจอยู่ระหว่าง 5 ปี จึงจะสามารถคลี่คลายปัญหาเศรษฐกิจนี้ได้

2.ปัญหาคอขวด

ในช่วงปีที่ผ่านมาหลายคนคงสังเกตเห็นแล้วว่าสถานการณ์การขนส่งสินค้า ตลอดจนแรงงานคนมีปัญหาติดขัดในหลาย ๆ ด้าน อาทิเรื่องตู้คอนเทนเนอร์และการกระจายสินค้าที่ไม่เป็นไปตามแผน ด้วยเหตุนี้ปัญหาคอปวดซัพพลายเชนจึงเป็นหนึ่งในปัญหาที่จะส่งผลให้การวัตถุดิบในการผลิตต่าง ๆ กลายเป็นปัญหาที่ใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ ในปี 2022

3.เทคโนโลยีจากประเทศจีน

จีนคือประเทศมหาอำนาจที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจเอเชียโดยตรง ทั้งยังมีประวัติเคยช่วยให้โลกรวดพ้นจากภาวะปัญหาโควิด-19 ในช่วงแรกมาได้ ด้วยเหตุนี้ประเทศจีนจึงมีการออกกฎมากมายในเรื่องของเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ ตลอดจนการไม่ยอมเลิกนโยบาย “ให้โควิดเป็นศูนย์” ของรัฐบาลปักกิ่ง กล่าวโดยสรุปคือหากโลกเรายังคงมีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มขึ้นแม้เพียง 1 คน ก็อาจส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกในปีนี้ได้เช่นกัน

4.ความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์

จากประเด็นที่เราอาจทราบกันดีแล้วว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรยุโรปนั้นยังคงน่าเป็นห่วง รวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯและจีนก็ยังคงตึงเครียดด้วยเรื่องของไต้หวันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดนี้ยังคงมีความเสี่ยงที่อาจนำมาซึ่งวิกฤตทางเศรษฐกิจโลกได้แบบฉับพลัน

5.เงินเฟ้อ

แม้เรื่องนี้ทางธนาคารกลางยุโรปจะยืนยันว่าเงินเฟ้อสูงขึ้น เพราะปัจจัยชั่วคราว อย่างอุปทานขาดแคลนแรงงาน ตลอดจนผลกระทบพื้นฐานต่าง ๆ จนนำมาซึ่งเงินเฟ้ออ่อนตัวลง แต่ความไม่สมดุลทั้งจากอุปสงค์และอุปทานระดับมหภาคนี้ จึงทำให้เงินเฟ้อในยูโรโซนและสหรัฐฯจึงพุ่งสูงขึ้นในรอบหลายปี ธนาคารกลางจึงจำเป็นต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยก่อนกำหนดเพื่อสกัดเงินเฟ้อในปี 2022

ในปี 2022 หลายคนคงคาดหวังว่าวิกฤตเศรษฐกิจจะฟื้นตัวอย่างช้า ๆ ทั้งนี้การฟื้นตัวก็จำเป็นต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยในหลาย ๆ ด้านประกอบกัน เพื่อให้ปัญหาเศรษฐกิจในระยะยาวไม่เกิดขึ้นหรือลดน้อยลงไปได้ ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องเร่งฉีดวัคซีนให้ประชากรโลกส่วนใหญ่เพื่อลดการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อันจะนำมาซึ่งความเสี่ยงของวิกฤตเศรษฐกิจโลกตลอดปี 2022

5 ภัยที่ต้องเตรียมรับมือกับเศรษฐกิจโลกในปี 2022