สำหรับนักธุรกิจยุคใหม่ รวมถึงผู้ที่อยู่ระหว่างการเรียนระดับอุดมศึกษา การให้ความสำคัญติดตามการเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจโลกทั้งปัจจุบันและอนาคตเป็นสิ่งจำเป็นมาก และนี่คือเทรนด์ของเศรษฐกิจโลกในอีก 20 ปีข้างหน้าที่เราควรจับตามอง

8 ประเด็นเศรษฐกิจโลกที่ต้องเตรียม

1. กลุ่มประเทศที่ทรงอิทธิพลต่อเศรษฐกิจโลกในยุคหน้าคือกลุ่มตลาดเกิดใหม่ หรือที่เรียกว่า E7 ได้แก่ ประเทศในโซนเอเซียอย่าง จีน , อินเดีย , อินโดนีเซีย และประเทศในทวีปอื่น อย่าง บราซิล , รัสเซีย , เม็กซิโกและตุรกี

2. ทิศทางการตลาดโลกจะมีน้ำหนักสูงในประเทศที่มีประชากรวัยแรงงานจำนวนมากในอนาคตอันใกล้ คือ จีนและอินเดีย ซึ่งจะเกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรรมเครื่องอุปโภคบริโภคและงานที่ต้องใช้ทักษะด้านการบริการและมนุษยสัมพันธ์มากขึ้น

3. หลายประเทศของโลกที่เป็นมหาอำนาจหรือเฟื่องฟูในวันนี้ จะกลายเป็นประเทศที่มีภาระหนักทางเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากมีจำนวนประชากรที่กลายเป็นผู้สูงอายุวัยเกษียณมากขึ้นราวครึ่งหนึ่งของประชากร

4. ในประเทศกลุ่ม E7 ที่จะมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงในอนาคต เป็นที่จับจ้องจากนักลงทุนต่างชาติ รวมทั้งคนไทยที่อยากขยายสาขาธุรกิจและบุกเบิกกิจการเอกชนใหม่ ๆ เกี่ยวกับการศึกษาและพลังงานสะอาด อย่างไรก็ตามการลงทุนมีความเสี่ยงควรศึกษาให้ดีก่อนเสมอ

5. อินโดนีเซียเป็นชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีความเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและมีความแข็งแกร่งด้านกฎหมายและการธนาคารสูง จึงเป็นที่น่าสนใจร่วมเป็นพันธมิตรการค้าของภาคเอกชนในอนาคต

6. เศรษฐกิจโลกจะอิงกับระบบไอที และความรู้ทางด้านพันธุวิศวกรรมอย่างชัดเจนมากขึ้น ทำให้เกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์สังคมผู้สูงวัยทั่วโลก เกิดการพัฒนาหุ่นยนต์ต้นแบบในยุคปัจจุบันสู่การใช้งานจริงตามสถานพยาบาลและบ้านเรือน ซึ่งน่าจับตามองอย่างมากว่าอินเดีย (ซึ่งเป็นแหล่งผลิตสินค้าอะไหล่ไอที outsource ในปัจจุบัน) กับญี่ปุ่น (ซึ่งเป็นเจ้าไอเดียนวัตกรรมคอมพิวเตอร์) จะผลิตเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันใด ๆ ออกมาอำนวยความสะดวกอีก

7. เศรษฐกิจโลกจะแปรตามมติของพันธมิตรการค้าภายในเขตการค้าตามภูมิภาค หรือกลุ่มสมาพันธ์อุตสาหกรรมเดียวกันมากขึ้น จึงต้องหมั่นติดตามภาวะสงครามการค้า ข่าวการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ และข่าวการประท้วงที่จะกระทบต่อการตัดสินใจทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจมากขึ้น

8. มีแนวโน้มสูงที่จะเกิดภาวะฟองสบู่แตกเป็นระยะ ๆ ตามกลไกตลาดและการลงทุนของโลก ซึ่งจะมีผลต่อธุรกิจระดับปัจเจกและผู้ที่ลงทุนผ่านผลิตภัณฑ์ทางการเงินทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้นต้องศึกษาและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้มากที่สุด เพื่อเตรียมรับมือกับโจทย์ที่ท้าทายในอนาคตอันใกล้นี้

จะเห็นได้ว่า ทั้ง 8 ข้อเป็นแนวโน้มที่มีความเป็นไปได้สูงและหลายข้อก็เริ่มมีการแสดงออกอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว หวังว่านักธุรกิจและนักศึกษาที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดงานต่อไปจะเตรียมตัวรับมือต่อภาวะเศรษฐกิจโลกที่จะเปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบันได้ด้วยดี

ประเด็นเศรษฐกิจโลกที่ต้องเตรียมรับมือ

8 ประเด็นเศรษฐกิจโลกที่ต้องเตรียมรับมือ