เศรษฐกิจโลกจะเป็นอย่างไรหลังโควิด-19 ระบาด

เศรษฐกิจโลกจะเป็นอย่างไรหลังโควิด-19 ระบาด

การระบาดของโควิด-19ในช่วงนี้แพร่กระจายไปทั่วโลก ทั้งที่เริ่่มต้นมาจากประเทศจีนมหาอำนาจของเอเชียชาติเดียว แต่ก็ได้บานปลายไปทั้งทวีปยุโรป อเมริกาและยังมีท่าทีที่จะลุกลามต่อไป แม้แต่ในประเทศไทยของเราเอง ก็ยังได้รับผลกระทบทุกหย่อมหญ้า เรามาดูกันว่าเศรษฐกิจโลกจะมีทิศทางอย่างไรหลังโควิด-19 ระบาด ตามการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญ

เศรษฐกิจโลกตกต่ำลง จากสถานการณ์โควิด-19

การที่โควิด-19 ระบาดนั้น ทำให้อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกตกต่ำลง คือ คาดว่าจะน้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งในอดีตนั้น เคยมีภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกมาแล้วเมื่อประมาณ 100 ปีที่แล้ว คือ ปีค.ศ. 1929 ซึ่งไม่แน่ว่าผลกระทบจากโควิด-19 จะเกิดผลร้ายแรงกว่าหรือไม่ เนื่องจากเศรษฐกิจของโลกยุคใหม่ ค.ศ. 2020 มีการพึ่งพาซึ่งกันและกัน ทั้งในเรื่องการท่องเที่ยว นำเข้าและส่งออกสินค้าระหว่างกัน ธุรกิจการบิน รวมถึงการพึ่งพิงเทคโนโลยีวิทยาการซึ่งกันและกัน การติดเชื้อที่แพร่กระจายไปทั่วไม่ว่าจะในพื้นที่ใด จึงย่อมส่งผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจโลกทั้งหมด

นอกจากนี้ สถาบันการเงินหลายแห่ง ต้องประสบกับปัญหาหนี้ที่ไม่สามารถจ่ายได้ไหวของลูกหนี้ทุกระดับชั้น ทั้งกลุ่มคนทั่วไป ผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการขนาดใหญ่ ฯลฯ เนื่องจากลูกหนี้แต่ละรายมีภาวะฝืดเคืองของธุรกิจในระดับปลีกย่อยมากขึ้น ร่วมกับการที่ประชาชนมีกำลังการซื้อน้อยลง และขาดรายได้จากการที่บริษัทต่าง ๆ ไม่สามารถสร้างผลประกอบการได้ตามเป้าหมาย ทำให้อยู่ในภาวะรัดเข็มขัด และเกิดการกู้หนี้ยืมสินที่ยากจะคืนเจ้าหนี้ได้ในเวลาอันสั้น สภาพคล่องภายในประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ที่ขาดหายไป จึงมีผลกระทบรวมกันใหญ่โตต่อเศรษฐกิจระหว่างชาติ

แม้แต่ในวงการธุรกิจน้ำมันเองก็มีผลเช่นเดียวกัน เนื่องจากปัจจุบันสายการบินต่าง ๆ ต้องหยุดการให้บริการเนื่องจากโควิด-19ระบาด ไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายบุคคลระหว่างภูมิภาคได้คล่องตัวอย่างในอดีต น้ำมันเชื้อเพลิงจึงเหลือปริมาณสูงมากที่เก็บคงคลังไว้ในประเทศต่าง ๆ ซึ่งกระทบโดยตรงต่อผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ของโลก อย่างเช่น ซาอุดิอาระเบีย รัสเซีย ก็ได้รับผลกระทบในเรื่องของสภาพคล่องตามไปด้วย ดังนั้น จากนี้ราคาน้ำมันจะลดลง ประเทศผู้ผลิตก็จะสูญเสียรายได้ไป และกระทบต่อราคาของกลุ่มหุ้นในธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานและการขนส่งต่าง ๆ ตามไปด้วย

สำหรับคนไทยที่เคยผ่านช่วงวิกฤตการณ์ต้มยำกุ้งในปี พ.ศ. 2540 มาแล้ว สถานการณ์เศรษฐกิจคราวนี้น่าจะเลวร้ายยิ่งกว่า เนื่องจากปัญหานี้กระทบกันทั่วทั้งโลกพร้อม ๆ กัน กระทบทั้งธุรกิจรายเล็ก startup ธุรกิจรายใหญ่ที่มีบริษัทเปิดมานานหลายสิบปี ฯลฯ ดังที่เราเห็นเป็นข่าวว่ามีหลายบริษัทต้องยกเลิกกิจการ โดยเฉพาะด้านการโรงแรม มีการปลดพนักงานออก เกิดปัญหาคนตกงานหลายแสนคนในช่วงเวลาสั้น ๆ

การคาดหวังว่าจะมีวิธีที่จะทำให้เศรษฐกิจโลกฟื้นตัว ต้องใช้ระยะเวลาในการปรับสมดุลของระบบเศรษฐกิจขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ในแต่ละครอบครัวก็ควรใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อช่วยให้คุมค่าใช้จ่ายและบริหารจัดการการเงินในครอบครัวให้ผ่านวิกฤตนี้ไปได้

เศรษฐกิจโลกตกต่ำลง จากสถานการณ์โควิด-19

สัญญาณเตือนปัญหาเศรษฐกิจโลก

5 สัญญาณที่จะเกิดขึ้น

วิกฤตเศรษฐกิจโลกนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีใครบอกได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ได้อย่างชัดเจน แต่ก่อนจะเข้าถึงช่วงไคลแม็กซ์ของวิกฤตนั้นมักจะมีสัญญาณเตือนมาให้เรารับรู้ก่อนเสมอ ซึ่ง 5 สัญญาณเหล่านี้เป็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เรามาดูกันว่ามีสัญญาณไหนบ้างที่เราสามารถสังเกตได้

5 สัญญาณที่จะเกิดขึ้น

มีสัญญาณเตือนจากสถานการณ์สั่นสะเทือนวงการธนาคาร

ถ้าเราดูจากธนาคารใหญ่ของแต่ละประเทศ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่ทำให้ต่ำลงไปอีก ส่วนธนาคารที่เป็นธนาคารเพื่อการพาณิชย์นั้นก็จะได้รับผลกระทบจากการลดหรือเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนี้ไปด้วยเช่นกัน ซึ่งสัญญาณเตือนวิกฤตส่วนใหญ่แล้วจะมาจากธนาคารนั่นเอง

ระบบเศรษฐกิจเกิดความผันผวน

หากสังเกตความผันผวนภายในประเทศไทยของเรานั้น เราสามารถสังเกตได้จากราคาหุ้นที่มีความผันผวนสูง แต่หากมองภาพรวมหลาย ๆ ประเทศ เราสามารถดูได้จากการที่นายทุนหรือผู้ประกอบเปลี่ยนใจการลงทุนหรือเปลี่ยนใจยกเลิกการผลิตหลายอย่าง แล้วยังรวมถึงการมีตลาดใหม่เกิดขึ้น เช่น ตลาดบนโลกออนไลน์ ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีส่วนทำให้เกิดความผันผวนได้

เกิดสงครามการค้าที่สั่นสะเทือนระบบเศรษฐกิจของโลก

ช่วงปี 2019 ที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่ามีการปะทะศึกระหว่างจีนและอเมริกาที่พยายามแย่งชิงกันเป็นยักษ์ใหญ่ของโลก ซึ่งหากประเทศทั้ง 2 นี้มีความเสียหายเกิดขึ้นก็จะทำให้เกิดผลกระทบกับประเทศอื่น ๆ ด้วย เนื่องจากเป็นประเทศที่มีการซื้อขายและนำเข้าส่งออกกับประเทศเล็ก ๆ อื่น ๆ ทั่วโลก

มีการโจมตีทางออนไลน์หรือไซเบอร์

ไม่กี่ปีที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าทางธนาคารได้ทำการแข่งขันกันทำแอปพลิเคชันและโปรโมชั่นออกมา เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ใช้แอปพลิเคชันของตัวเอง ซึ่งในเวลาเดียวกันการแข่งขันนี้ก็ทำให้เกิดปัญหาเรื่องการจ้างงานพนักงานธนาคาร รวมถึงกระทบธุรกิจที่ไม่มีการรองรับการชำระเงินด้วยระบบ cashless อีกด้วย

ปัญหาหนี้สินจากระดับจุลภาคจนถึงระดับมหภาค

ปัญหานี้ไม่ได้เป็นเรื่องหนี้สินของประชาชนเท่านั้น แต่จะส่งสัญญาณเตือนเป็นปัญหาระดับชาติโดยสัญญาณเตือนนี้อาจสื่อด้วยการที่รัฐบาลกู้เงินเพิ่ม ค่าเงินแข็งตัวมากขึ้น ซึ่งทำให้หนี้สินของประเทศเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ลองคิดดูสิว่าหากประเทศใดเป็นหนี้สินแล้ว ก็อาจทำให้ล้มละลายได้เหมือนกัน ซึ่งแน่นอนว่าจะเกิดผลกระทบกับประเทศคู่ค้าอีกหลายประเทศแน่นอน

ทุกวิกฤตย่อมมีโอกาสอยู่เสมอ การเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกจึงเป็นเรื่องที่เราควรเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับทุกสถานการณ์ที่กำลังจะเกิด ถ้าคุณค้นหาสัญญาณเหล่านี้เจอแล้วอย่าลืมเตรียมความพร้อมของตัวเองให้ดี เพื่อรับมือกับวิกฤตที่กำลังมาถึง

สัญญาณเตือนปัญหาเศรษฐกิจโลก

COVID-19 แรงกระแทกต่อเศรษฐกิจโลก

COVID-19 แรงกระแทกต่อเศรษฐกิจโลก

การปรับลดเป้าหมายการขยายตัวของเศรษฐกิจ (จีดีพี) ปี 2563 ของประเทศต่าง ๆ ลง หลังจากผ่านพ้นเทศกาลปีใหม่มาไม่นาน สะท้อนถึงความกังวลว่าเศรษฐกิจปีนี้น่าจะมีปัญหาหนัก และยังไม่รู้ว่าจะคลี่คลายได้เมื่อไหร่

เพราะสาเหตุหลักของการชะลอตัวของ เศรษฐกิจโลก ในขณะนี้ ไม่ใช่เรื่องที่จะจัดการได้ง่าย ๆ เหมือนกับปัญหาที่เคยผ่านมา นั่นเป็นเพราะทุกประเทศต้องจัดการกับ โรคระบาดรุนแรง โควิด -19 โรคที่ติดต่อกันได้ง่ายดาย แต่ป้องกันและรักษาค่อนข้างยาก

โควิด-19 โรคอุบัติใหม่ในปี 2020

โควิด-19 เป็นชื่อที่องค์การอนามัยโลก (WHO)ใช้เรียกโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือที่หลายคนคุ้นหูกับชื่อไม่เป็นทางการว่า ไวรัสอู่ฮั่น เพื่อเลี่ยงการใช้ชื่อสถานที่ บุคคล หรือชื่อสัตว์ เป็นชื่อโรค

ไม่ว่าจะมีชื่อเรียกอย่างไร ก็ไม่ได้เปลี่ยนระดับความรุนแรงของโรคนี้ โดยล่าสุดจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้ติดเชื้อทั่วโลกยังคงเพิ่มต่อเนื่อง หลายประเทศต้องยกระดับการเตือนภัยโรคนี้เป็นสีแดงหรือระดับสูงสุด นั่นหมายถึงสถานการณ์เริ่มยากต่อการรับมือ

โควิด-19 กระทบเศรษฐกิจอย่างไร

เมื่อเกิดการระบาดของโรคร้ายในหลายพื้นที่ทั่วโลก ผลกระทบย่อมเกิดขึ้นเป็นวงกว้าง ครอบคลุมหลายธุรกิจ โดยสามารถแยกเป็นกลุ่ม ๆ ดังนี้

1. กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวและสายการบิน เป็นกลุ่มธุรกิจแรกที่ได้รับผลกระทบโดยตรงเพราะผู้คนห่วงความปลอดภัย และไม่แน่ใจว่าการอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ จะมีโอกาสติดเชื้อได้หรือไม่ จึงเลือกที่จะอยู่ในเคหะสถาน หรือเลี่ยงการเดินทางให้มากที่สุด ทำให้สายการบิน ธุรกิจทัวร์ รถเช่า โรงแรม รวมถึงร้านขายของที่ระลึกซบเซาหนัก และยังไม่มีวี่แววว่าจะฟื้นตัวได้ในเร็ววัน

2. กลุ่มธุรกิจร้านอาหาร สถานบันเทิง ห้างสรรพสินค้า ได้รับผลกระทบไม่ต่างไปจากธุรกิจท่องเที่ยว เพราะผู้คนเลือกที่จะหลีกเลี่ยงเดินทางไปในที่ ๆ มีผู้คนหนาแน่น ซึ่งรวมถึงการซื้อของในห้างสรรพสินค้าด้วย

3. ภาคการผลิต และโรงงานอุตสาหกรรมกระทบหนัก โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องใช้วัตถุดิบจากจีนมาผลิตสินค้า จะไม่สามารถเดินหน้าการผลิตได้เลยในช่วงที่จีนต้องหยุดโรงงานยาวนาน ระหว่างที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ ขณะที่สินค้าส่งออกไปยังจีนก็ชะงักลงจากการหยุดงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น ท่าเรือ ศูนย์กระจายสินค้า หรือห้างร้านต่าง ๆ ในประเทศ

4. สินค้าเกษตร สินค้าเกษตรหลายชนิดที่ไทยเคยส่งออกไปยังตลาดโลกได้ดี โดยเฉพาะผลไม้ยอดฮิตอย่างทุเรียน มีโอกาสได้รับกระทบหนัก เพราะการส่งออกจะทำได้ยากจากปัญหาเดียวกันกับสินค้าอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการส่งออกไปประเทศจีน

5. ตลาดหุ้นร่วงแรง เป็นภาพที่เกิดขึ้นให้เห็นชัดเจนทุกครั้งที่มีข้อมูลถึงสถานการณ์ที่ย่ำแย่ลง จากโควิด -19 โดยเฉพาะเมื่อมีการประกาศสถานการณ์เป็นระดับ 3 ในหลายประเทศ ทำให้หุ้นดิ่งทั่วโลกทันที เนื่องจากนักลงทุนทั่วโลกกังวลต่อผลกระทบครั้งใหญ่ต่อเศรษฐกิจจนยากจะเยียวยาโควิด-19 โรคอุบัติใหม่ในปี 2020

สถานการณ์ที่ยังไม่มีวี่แววว่าจะฟื้นตัวดีขึ้น ไม่เพียงแต่ทำให้ผู้คนระมัดระวังตัวเพื่อไม่ให้ติดโรคร้ายนี้เท่านั้น หากแต่ยังทำให้ต้องระมัดระวังการลงทุนและการจับจ่าย จนทำให้เศรษฐกิจโลกซบเซาหนัก โดยอาจย่ำแย่กว่าที่เคยเกิดขึ้นในช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งก็เป็นได้

ไขข้อข้องใจ ทิศทางเศรษฐกิจโลก ปี 2563 เป็นอย่างไรในสายตาผู้เชี่ยวชาญ

บทวิเคราะห์เศรษฐกิจโลก ปี 2563

ต้องยอมรับว่าปัญหาข้าวยากหมากแพงนั้นเป็นปัญหาที่คนไทยส่วนใหญ่เป็นกังวลมากที่สุดในขณะนี้ เพราะจากปัจจัยด้านต่าง ๆ ทั้งปัญหาความไม่มั่นคงทางการเมืองภายในประเทศ การเมืองระหว่างประเทศ สงครามการค้า ของมหาอำนาจของโลกระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา ทำให้เกิดการชะลอตัวทางด้านเศรษฐกิจมากมาย การส่งออกไม่เปรี้ยงปร้างอย่างที่คิด แถมหลาย ๆ บริษัทยังมีการปิดตัวลงเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้มีคนว่างงานเพิ่มขึ้น ดังนั้นเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการ นักลงทุน และประชาชนทั่วไปเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจโลกที่อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย วันนี้เราจึงมีบทวิเคราะห์เศรษฐกิจโลก ปี 2563 ในสายตาผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันต่าง ๆ มาฝาก แต่จะมีข้อมูลไหนน่าสนใจบ้างนั้น มาดูกันเลย

บทวิเคราะห์เศรษฐกิจโลก ปี 2563

องค์การสหประชาชาติ (UN) : เริ่มต้นกันด้วยบทวิเคราะห์ของหน่วยงานระดับโลกอย่างองค์การสหประชาชาติหรือ UN ที่มีคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกในปี 2563 มีแนวโน้มที่ขยายตัวประมาณ 2.5% จากปีก่อน ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจ ได้แก่ ความตึงเครียดด้านการค้าระหว่างประเทศ และการผันผวนทางการเงินของหลาย ๆ ประเทศ

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) : มาต่อกันด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านเงิน ๆ ทอง ๆ อย่างกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ที่เพิ่งมีการออกมาประกาศลดอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกหลังจากผ่านปีใหม่มาหมาด ๆ ลงเหลือ 3.3% จากที่เคยคาดเดาว่าจะอยู่ที่ประมาณ 3.4% แต่ทั้งนี้ IMF ก็ยังมองว่าเศรษฐกิจโลกโดยรวมทั่วโลกมีแนวโน้มสดใสกว่าปีที่ผ่านมาอย่างแน่นอน

ธนาคารโลก (World Bank) : แน่นอนการคาดการณ์ของธนาคารโลกหรือ World Bank เองนั้นก็เป็นในทิศทางบวกเช่นเดียวกัน เพราะธนาคารโลกเองมองว่าเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อน โดยเติบโตอยู่ที่ประมาณ 2.5% แต่ถึงอย่างนั้นปัจจัยหลักที่ชะลออัตราการเจริญเติบโตก็ยังคงมาจากแนวโน้มความตึงเครียดของสงครามการค้าระหว่างประเทศ

PricewaterhouseCoopers (PwC) : สำหรับการคาดการณ์ของ PricewaterhouseCoopers หรือ PwC หนึ่งในสี่บริษัทตรวจสอบบัญชียักษ์ใหญ่ของโลก กลับมาในทิศทางตรงกันข้ามว่าเศรษฐกิจโลกในปี 2563 จะชะลอตัวลงเหลือเพียง 3.4% ตามหลักของ Purchasing Power Parity หรือหลักความเท่าเทียมกันของอำนาจการซื้อ เนื่องจากปัจจัยของการแข่งขันและจับมือทางการค้ากันของกลุ่มประเทศต่าง ๆ

จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่แล้วผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันต่าง ๆ ทั่วโลกมองว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 2563 นั้นมีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้น ถึงแม้ว่าจะไม่มีทีท่าว่าจะฟื้นแบบรวดเร็วอย่างที่หลายคนอยากให้เป็น แต่ในเบื้องต้นก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีของเศรษฐกิจโลกโดยรวม อย่างไรก็ตามการคาดการณ์ของสถาบันต่าง ๆ นั้นเป็นการนำข้อมูลและสถิติมาวิเคราะห์และทำนายผลเศรษฐกิจที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดปี 2563 แต่ในความเป็นจริงแล้วยังมีปัจจัยอีกหลายด้านที่ไม่เกี่ยวข้องกับการค้าและการส่งออก แต่กลับส่งผลต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็น การเกิดสงคราม ข้อพิพาทระหว่างประเทศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และโรคระบาด เพราะฉะนั้นจึงควรใช้เงินอย่างระมัดระวังเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และสามารถรักษาสภาพคล่องทางการเงินไว้ได้

ทิศทางเศรษฐกิจโลก ปี 2563 เป็นอย่างไรในสายตาผู้เชี่ยวชาญ

ลงทุนอะไรดี ในภาวะเศรษฐกิจโลกไม่แน่นอน

ลงทุนอะไรดี ในภาวะเศรษฐกิจโลกไม่แน่นอน

ปัจจุบัน ผู้ที่คิดจะลงทุนจำเป็นต้องคิดให้รอบคอบมาก เพื่อที่จะให้เงินที่มีอยู่เพิ่มมูลค่าได้ดีที่สุด โดยมีความเสี่ยงอยู่ในค่าที่พอรับได้ ซึ่งการจะเพิ่มหรือลดมูลค่าของทรัพย์ที่มีได้อย่างดี ก็ต้องศึกษาติดตามสถานการณ์ของโลกอยู่เสมอ เรามาดูกันว่า ในช่วงภาวะเศรษฐกิจโลกไม่แน่นอนเช่นนี้ ผู้ที่มีเงินและอยากเพิ่มมูลค่าให้แก่เงินเก็บ ควรจะต้องลงทุนในรูปแบบใด

ความเสี่ยงในช่วง เศรษฐกิจโลกผันผวน

ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนทั้งจากการเมืองระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน หรือ อิหร่าน จะทำให้การลงทุนบางอย่างมีความเสี่ยงสูงขึ้น เช่น ลงทุนในตลาดหุ้นแบบเทรดรายวัน มีโอกาสที่จะสูญเงินมาก โดยเฉพาะถ้าคุณไม่มีประสบการณ์ในการเล่นหุ้นมาก่อน

แนะนำว่าในช่วงนี้ ให้ศึกษาเรื่องของระบบบัญชี หาค่าพื้นฐานที่ดีของบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้ลงทุนในแนวหุ้นพื้นฐานที่จะได้รับเงินปันผลในระยะยาวดีกว่าการซื้อหุ้นแบบเก็งกำไรซื้อขายตามจังหวะในระยะสั้น ซึ่งจะทำให้คุณเสี่ยงต่อการสูญเงินถึงขั้นติดลบได้เลยทีเดียว

นอกจากนี้ การที่ภาวะเศรษฐกิจโลกเกิดปัญหาจากความขัดแย้งของประเทศมหาอำนาจที่ผลิตน้ำมันอย่างอิหร่าน อาจส่งผลต่อราคาน้ำมันที่สูงขึ้นได้ ซึ่งทำให้บริษัทที่ทำธุรกิจส่งออกในช่วงนี้ อาจจะมีส่วนของกำไรน้อยลง และต้องปรับตัวอย่างสูง

หากจะลงทุนในธุรกิจที่เป็นสินค้าจำหน่ายต่างประเทศ ก็ต้องคิดให้มาก เนื่องจากค่าเงินบาทแข็งตัวและมีค่าขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นมาก ให้เป็นภาระที่ต้องใช้เงินทุนสำรองสูง

สำหรับผู้ที่ชอบการซื้อทองเก็บไว้ นับว่าเป็นโอกาสที่ดีในช่วงเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนในปี 2020 เนื่องจากทองคำยังเป็นหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นตามระยะเวลา

เมื่อย้อนกลับไปเมื่อ 20 กว่าปีที่แล้ว ทองคำจะมีมูลค่าอยู่ที่ 1 บาทเท่ากับ 5,000 กว่าบาท แต่ปัจจุบันเท่า 1 บาท มีมูลค่ามากกว่า 2 หมื่นบาท การซื้อทองเก็บไว้เก็งกำไรจึงมีประโยชน์กับคุณอย่างมาก และทำให้คุณสามารถที่จะนำมาเปลี่ยนเป็นเงินสดใช้ยามจำเป็นได้อย่างรวดเร็วด้วย ทั้งนี้ การซื้อทองคำเก็บไว้มีหลายรูปแบบ อาจจะซื้อเป็นทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ จากร้านที่คุณไว้ใจได้ ซึ่งจะมีเอกสารการันตีคุณภาพของทองคำ หรืออาจจะซื้อในรูปแบบของกองทุนบางตัวที่เป็นการลงทุนในทองคำโดยผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ซึ่งมีทั้งในไทยและต่างประเทศ เพื่อที่จะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องของความปลอดภัยที่จะเก็บทองคำไว้กับตัว และอย่าลืมว่าการซื้อทองคำในรูปแบบกองทุนยังอาจมีเงินปันผลหรือส่วนค่าตอบแทนในหลากหลายรูปแบบตามที่รายละเอียดของแต่ละกองทุนระบุไว้ด้วย

จะเห็นได้ว่า ภาวะเศรษฐกิจโลกยุคปัจจุบันมีผลต่อแนวทางในการลงทุนอย่างมาก เราหวังว่าบทความนี้จะช่วยให้คุณได้มองเห็นแนวทางการลงทุนในภาวะเศรษฐกิจผันผวนได้ดียิ่งขึ้น

ความเสี่ยงในช่วง เศรษฐกิจโลกผันผวน

ไขข้อข้องใจใครคือ 5 ชาติผู้นำคุมเศรษฐกิจโลก

ไขข้อข้องใจใครคือ 5 ชาติผู้นำคุมเศรษฐกิจโลก

หากพูดถึงการแข่งขันระหว่างประเทศตอนนี้แน่นอนว่าก็คงไม่มีการแข่งขันกีฬาประเภทไหน ๆ ก็ดุเดือดเท่าสงครามการค้าระหว่างประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจทั้งหลาย เพราะว่าเมื่อใดที่ประเทศเหล่านี้ออกนโยบายบอยคอต คว่ำบาตร เพิ่มภาษีนำเข้า-ส่งออก หรือจับมือกันทางการค้า ประเทศเล็ก ๆ ทั้งหลายต่างใจหายใจคว่ำรีบหาทางรับมือกันให้วุ่นแม้ว่าตัวเองจะไม่ได้ลงไปเป็นคู่ขัดแย้งโดยตรงก็ตาม เหตุผลนั้นก็เนื่องจากเศรษฐกิจของหลาย ๆ ประเทศมักจะเกี่ยวข้องกับประเทศผู้นำด้านเศรษฐกิจไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง แต่ประเทศไหนจะเป็นประเทศทรงอิทธิพลทางด้านเศรษฐกิจโลกบ้างนั้น วันนี้เรามีคำตอบดี ๆ มาฝาก

5 ประเทศ มีอิทธิพลเรื่องเศรษฐกิจโลก

ประเทศจีน – ถ้าพูดถึงด้านเศรษฐกิจโลก วินาทีนี้เชื่อว่าหลายคนต้องนึกถึงประเทศจีน พี่ใหญ่ของเอเชียที่มีอัตราการเติบโตก้าวกระโดดในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ทำให้มีเศรษฐีจีนเกิดใหม่มากมาย แถมบางคนยังกลายเป็นผู้ทรงอิทธิพลของโลกอีกต่างหาก อย่างไรก็ตามแม้นักวิเคราะห์หลายคนจะมองว่าขณะนี้เศรษฐกิจจีนอาจมีการชะลอตัวบ้างเล็กน้อย แต่ถึงอย่างนั้นจีนก็ยังคงครองแชมป์ประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของโลกอยู่ดี

ประเทศสหรัฐอเมริกา – หากมีชื่อของพี่จีนของเราแล้ว จะไม่พูดถึงคู่แข่งสำคัญอย่างประเทศสหรัฐอเมริกาก็คงไม่ได้ เพราะต้องยอมรับว่าประเทศสหรัฐอเมริกานั้นเป็นผู้นำโลกในทุกด้าน ทำให้สหรัฐอเมริกามีอำนาจในการต่อรองทางการค้าและกำหนดนโยบายนำเข้าส่งออกกับหลาย ๆ ประเทศได้

ประเทศรัสเซีย – สำหรับประเทศต่อมา หลายคนอาจรู้สึกก้ำกึ่งว่าเป็นผู้นำทางด้านเศรษฐกิจจริงหรือ เพราะไม่ค่อยได้ยินข่าวเศรษฐกิจของประเทศนี้สักเท่าไหร่ แต่บอกเลยว่าประเทศรัสเซียนั้นเป็นประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในโลก ทำให้มีทรัพยากรธรรมชาติ น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติสำรองในประเทศเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะเห็นได้จากการถูกสหรัฐพยายามคว่ำบาตรมาหลายครั้ง แต่ก็ไม่ได้ทำให้รัสเซียสะเทือนเลยสักนิด แถมยังหันไปจับมือกับจีนให้สหรัฐฯ เจ็บใจอีกต่างหาก

ประเทศญี่ปุ่น – เชื่อว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีของโลก ดังนั้นจึงทำให้ที่ญี่ปุ่นกลายเป็นตลาดใหญ่ด้านการส่งออกผลิตภัณฑ์ไอที เครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และรถยนต์ไปยังประเทศต่าง ๆ ไปโดยปริยาย ซึ่งนั่นก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์อันดีกับหลาย ๆ ประเทศ รวมถึงประเทศไทยด้วย

ประเทศสหราชอาณาจักร – ปิดท้ายกันที่ประเทศสหราชอาณาจักร หนึ่งในประเทศที่มีคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับดีเยี่ยม ซึ่งถึงแม้ว่าจะไม่ออกหน้าคว่ำบาตรบอยคอตประเทศไหนเหมือนเพื่อนรักอย่างสหรัฐฯ แต่ทุกครั้งที่มีการประชุมสรุปท่าทีทางเศรษฐกิจของบรรดาชาติผู้นำ ประเทศสหราชอาณาจักรมักเป็นตัวแปรสำคัญที่ถูกดึงเข้าไปร่วมด้วยทุกครั้งไป

เป็นอย่างไรบ้างสำหรับข้อมูลดี ๆ เกี่ยวกับ 5 ชาติผู้นำคุมเศรษฐกิจโลกที่เรานำมาฝากนี้ ซึ่งจะเห็นว่านอกจากประเทศเหล่านี้จะทรงอิทธิพลทางด้านเศรษฐกิจแล้ว ทางการทหารเองก็ใช่ย่อย เพราะแต่ละประเทศมีรากฐานมาอย่างยาวนาน ด้วยเหตุนี้จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่การห้ำหั่นกันทางการค้าจะถูกนำขึ้นมาเป็นข้ออ้างสำหรับการต่อสู้ทางการเมืองระหว่างประเทศ

5 ประเทศ มีอิทธิพลเรื่องเศรษฐกิจโลก

เศรษฐกิจโลกชะลอตัว เราลงทุนอะไรดี

เศรษฐกิจโลกชะลอตัว เราลงทุนอะไรดี

สภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนช่วงหลายปีมานี้ นักวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์ต่างกล่าวว่าเป็นปัญหาของเศรษฐกิจระยะชะลอตัว ซึ่งเกี่ยวพันกับปัญหาการค้าการทูตระหว่างสองประเทศใหญ่ คือ สหรัฐอเมริกาและจีน ซึ่งทำให้ต้องใช้เวลาในการฟื้นสภาวะตลาดการเงินการลงทุน เรามาดูกันว่า ในภาวะนี้คนไทยควรลงทุนแบบใดดีจึงจะปลอดภัยและมีความเสี่ยงต่ำ

ลงทุนด้านไหนดี กับเศรษฐกิจแบบนี้

ลงทุนทองคำ : เมื่อเศรษฐกิจชะลอตัว ควรเลือกซื้อสินทรัพย์ที่มีมูลค่าในตัวเองแล้วรอเวลา เช่น เก็บไว้เก็งกำไรระยะ 3-5 ปี ซึ่งคงไม่มีใครปฏิเสธมูลค่าของทองคำ อันเป็นสิ่งที่คนนิยมมานานหลายสิบปี นับวันมีแต่จะมูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จากเมื่อ 20 ปีที่แล้ว ทองคำราคาเฉลี่ยบาทละ 5 พันบาท แต่ปัจจุบัน ราคาบาทละ 25,000 บาท การซื้อทองเก็บไว้จึงเป็นสิ่งที่ทุกคนทำได้อย่างปลอดภัยไม่มีคำว่าขาดทุน เป็นการลงทุนระยะปานกลางถึงยาวที่ความเสี่ยงต่ำ ซึ่งจะซื้อในรูปแบบทองคำรูปพรรณหรือทองคำแท่งก็ได้ เพียงจะมีค่าใช้จ่ายเป็นค่ากำเหน็จต่างกัน ส่วนคนที่ไม่ต้องการซื้อเป็นทองเก็บไว้กับตัว ก็เลือกเป็นกองทุนที่ลงทุนกับทองคำแทนได้เช่นกัน

REITs หรือ Real Estate Investment Trust : ผู้ที่สนใจทำธุรกิจแนวอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า แต่ไม่ต้องการลงทุนเองด้วยเงินทุนสูง และไม่มีเวลาดูแลอาคารต่าง ๆ รวมถึงการตามเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้เช่าด้วยตัวเอง ควรศึกษา REITs เพราะเป็นการลงทุนผ่านกองทุนอสังหาริมทรัพย์แบบเฉพาะตัวที่เรียกว่า ทรัสต์ ซึ่งนิยมมากในขณะนี้ ผู้จัดการทรัสต์ REITs จะคอยดูแลบริหารจัดการให้แบบมืออาชีพ ซึ่งทิศทางการเติบโตของ REITs จะสอดคล้องกับการลงทุนทองคำ การลงทุนใน REITs ก็เหมือนได้มีสินทรัพย์ให้เช่าของตัวเองทั้งในและต่างประเทศ โดยมีผู้ดูแลเป็นหูเป็นตาให้ เรียกได้ว่า REITs เป็นวิธีเพิ่มมูลค่าเงินที่คุณมีอยู่ให้เพิ่มได้เฉลี่ย 6-8 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนสูงในสภาวะเศรษฐกิจโลกไม่แน่นอน

ผลิตภัณฑ์กลุ่มเพื่อสุขภาพ : การลงทุนธุรกิจส่วนตัวที่มีตลาดผู้ซื้อทั่วโลกมากที่สุด คือ สินค้าด้านสุขภาพ เพราะคนจำนวนมากเข้าสู่อายุวัยหลังเกษียณ ซึ่งมีภาวะเสื่อมโทรมและต้องการการดูแลรักษาสุขภาพอย่างมาก สินค้าและบริการเพื่อสุขภาพจึงมีแนวโน้มตลาดที่ดี ไม่ว่าจะเพื่อการฟื้นฟูให้ร่างกายแข็งแรง การตอบโจทย์รักษาเฉพาะโรค เครื่องสำอางกลุ่มลดริ้วรอย การนวดบำบัดโรค ฯลฯ เพียงศึกษาในเชิงลึกและค่อย ๆ สร้างแบรนด์ให้ติดตลาด ก็มีโอกาสสูงที่จะทำกำไรได้หลายเท่าตัวในแต่ละปี

การลงทุนทุกอย่างล้วนมีความเสี่ยง โดยเฉพาะในภาวะเศรษฐกิจโลกที่อยู่ในช่วงถดถอย ต้องวางแผนการบริหารจัดการในระยะยาวอย่างรอบคอบ และต้องมีเงินสำรองมากเพียงพอด้วย จึงจะลดความเสี่ยงได้ดีขึ้น

ลงทุนด้านไหนดี กับเศรษฐกิจแบบนี้

อยากลงทุนต้องรู้แหล่งข่าวเศรษฐกิจโลก

อยากลงทุนต้องรู้แหล่งข่าวเศรษฐกิจโลก

การติดตามข้อมูลอย่างรวดเร็วในยุค 5G เป็นสิ่งจำเป็นมาก โดยเฉพาะผู้ที่สนใจด้านของการเงินการลงทุน ที่ต้องตัดสินใจซื้อขายหุ้น กองทุน หรือเลือกลงทุนทำธุรกิจต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับภาวะการเคลื่อนไหวของ เศรษฐกิจโลก และการเมือง ซึ่งจะทำให้สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที

ผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จในการลงทุนรูปแบบต่าง ๆ กับต่างประเทศ จึงจำเป็นต้องรู้แหล่งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันในการหาข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกที่มีความน่าเชื่อถือและมีข้อมูลฉับไว ซึ่งเราได้รวบรวมแหล่งข้อมูลที่สำคัญ มาฝากกันดังนี้

1. Investing.com

เป็นเว็บไซต์ชั้นนำที่มีข้อมูลข่าวสารการเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจทั่วโลก โดยเฉพาะตลาดใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ที่อัปเดตกันเป็นประจำ และยังมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับ ผู้ที่ชอบลงทุนด้วยการเล่นหุ้น ซื้อขายตราสารหนี้ ลงทุนแบบ Future โดยจะมีการแสดงผลข้อมูลทางสถิติต่าง ๆ ให้ดูย้อนหลังอย่างละเอียด เพื่อการตัดสินใจลงทุนได้อย่างรอบคอบยิ่งขึ้น

2. MorningStar.com

เป็นเว็บไซต์ที่กูรูด้านการเงินแนะนำให้ผู้ที่ชอบลงทุนติดตามข่าวสารเป็นประจำ เพราช่วยให้วางแผนลงทุนการเงินและบริหารธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวม ที่มีข้อมูลตัวเลขและผลวิเคราะห์ในอดีตที่น่าสนใจ หากติดตามเป็นประจำ จะทำให้ผลรวมกำไรจากการลงทุนสูงขึ้นอย่างแน่นอน

3. Bloomberg.com

นับเป็นแหล่งข่าวที่มีความน่าเชื่อถือและอัปเดตอย่างรวดเร็ว มีทีมงานที่มีความสามารถสูง ทำให้นำข่าวสารด้านเศรษฐกิจจากทั่วทุกมุมโลกมาอัปเดตในที่เดียว จึงเป็นเว็บไซต์ที่เหมาะสำหรับผู้ที่มองหาโอกาสในการทำธุรกิจใหม่ ๆ อยู่เสมอ ขณะเดียวกันก็สามารถศึกษาข้อมูลเพื่อการลงทุนในต่างประเทศได้ตลอดเวลา ซึ่งมีทั้งบริการแบบฟรีและข้อมูลแบบพรีเมี่ยม ที่ต้องเสียเงินแบบรายเดือน ซึ่งผู้เชี่ยวชาญการันตีว่ามีความคุ้มค่าในการใช้บริการแน่นอน

4. Reuters.com

สํานักข่าวรอยเตอร์เป็นแหล่งข้อมูลที่ได้รับความเชื่อถือจากคนทั่วโลก ทั้งในความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลและความรวดเร็วในการอัปเดตข่าวสาร มักมีการสรุปประเด็นหรือเสนอไอเดียที่มีความแปลกใหม่ ที่ผู้อ่านสามารถนำไปต่อยอดทางธุรกิจได้อีกด้วย

5. cnbc.com

เป็นเว็บไซต์ที่มีการวิเคราะห์เศรษฐกิจโลกอย่างรอบด้านจากผู้เชี่ยวชาญทางการตลาดและการลงทุนจำนวนมาก มาร่วมกันในการเสนอข้อมูลและมีระบบ podcast ที่ช่วยให้ติดตามฟังได้สะดวกเข้ากับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่สนใจการลงทุน สามารถติดตามข่าวสารต่าง ๆ ได้ตลอดเวลาทุกสถานที่ แม้กำลังเดินทางหรือขับรถอยู่ เป็นช่องทางในการรับข่าวสารเศรษฐกิจโลกที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

จะเห็นได้ว่า ผู้ที่อยากลงทุนให้ประสบความสำเร็จ ต้องศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์รวมเศรษฐกิจโลกที่มีความน่าเชื่อถือและมีข้อมูลใหม่ ๆ ที่อัปเดตตลอดเวลา เพื่อให้ได้โอกาสที่ดีในการเลือกจังหวะลงทุนหรือตัดสินใจสิ่งต่าง ๆ อย่างผิดพลาดน้อยที่สุด

เว็บไซต์ที่มีการวิเคราะห์เศรษฐกิจโลกอย่างรอบด้าน

ปัจจัยสะท้อน เศรษฐกิจโลก อยู่ในความเสี่ยง

ปัจจัยสะท้อน เศรษฐกิจโลก อยู่ในความเสี่ยง

สงครามการค้า ระหว่างสหรัฐและจีนระลอกใหม่กำลังเขย่าเศรษฐกิจโลกอยู่ในขณะนี้ เศรษฐกิจของสหรัฐยังคงแข็งแกร่งโดยเห็นได้จากการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่เติบโตต่อเนื่องมานานกว่าทศวรรษ แม้ว่าการลงทุนทางธุรกิจจะลดลง พร้อมกับภาคการผลิตชะลอตัวก็ตาม ภายหลังประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐเข้ารับตำแหน่ง พบว่ามีกระแสตอบรับในเชิงบวก เช่น การจ่ายเงินเดือนพนักงานเพิ่มขึ้น ตลาดหุ้นพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ ส่วนอัตราการว่างงานอยู่ระดับต่ำสุดในรอบ 50 ปี อย่างไรก็ดี ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกเกิดขึ้นหลายระลอกในปีนี้ เป็นผลจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้าของสหรัฐกับจีน รวมถึงความเติบโตทางเศรษฐกิจที่ตกต่ำลงทั้งเยอรมนีและจีน ส่อเค้าว่าเศรษฐกิจโลกตกอยู่ในความเสี่ยง ทำให้ต้องจับตาปัจจัยลบที่เพิ่มความเสี่ยงดังต่อไปนี้

สิ่งที่เห็นได้ว่า เศรษฐกิจโลกตกอยู่ในความเสี่ยง

1.การใช้จ่ายของผู้บริโภคลดลง กระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐอย่างมากในภาวะที่การลงทุนทางธุรกิจชะลอตัว แม้ว่าคนอเมริกันยังคงใช้จ่ายไปกับรถยนต์ เสื้อผ้า และกาแฟทุกวัน ขณะที่ยอดขายร้านค้าปลีก ร้านอาหาร และธุรกิจออนไลน์ยังคงเติบโตแข็งแกร่งมาตลอดหลายเดือน แต่เศรษฐกิจสหรัฐก็ยังไม่น่าวางใจ มีแนวโน้มจะเกิดความตกต่ำในอนาคต ด้านผู้บริโภคเริ่มกังวลว่าภาวะเศรษฐกิจอาจถดถอย จึงระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้นและชะลอการซื้อของราคาแพงไว้ก่อน

2.สหรัฐขัดแย้งกับจีนมากขึ้น ผู้นำสหรัฐกลับมาเปิดศึกทำสงครามการค้ากับจีนระลอกใหม่ เกษตรกรจีนตกที่นั่งลำบาก กังวลว่าได้รับผลกระทบจากภาษีตอบโต้ของรัฐบาลจีน เพราะไม่แน่ใจว่าจะเกิดอะไรต่อไป จึงตัดสินใจชะลอการลงทุนทางธุรกิจในสหรัฐ อาจดึงเกมชะลอการลงทุนต่อไปอีกระยะหนึ่ง รัฐบาลสหรัฐเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจีนที่อัตรา 10% ในเดือนกันยายนนี้ มีผลกระทบต่อสินค้ากีฬาและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์จากจีน ส่วนจีนจะใช้มาตรการตอบโต้ที่จำเป็น ทำให้นักวิเคราะห์ของสหรัฐไม่คาดหวังว่าสองฝ่ายจะบรรลุข้อตกลงการค้าได้ก่อนการเลือกตั้งในปี 2563 สงครามการค้าจะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจหนักหน่วงยิ่งขึ้น

3.เศรษฐกิจเยอรมนีถดถอยเต็มรูปแบบ หลังการชะลอตัวต่อเนื่องในไตรมาสที่สอง เยอรมนีนับเป็นประเทศเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 5 ของโลก ถือว่าเศรษฐกิจถดถอยเต็มรูปแบบ มีโอกาสฉุดเศรษฐกิจสหรัฐตกต่ำไปด้วย กองทุนการเงินระหว่างประเทศปรับลดคาดการณ์การเติบโตทั่วโลกในปีนี้อยู่ที่ 3.2% เรียกว่าอัตราการขยายตัวตกต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี 2552 พร้อมกับปรับลดคาดการณ์ปีหน้าเป็น 3.5% หากข้อพิพาททางการค้ารุนแรงขึ้น อัตราการขยายตัวจะลดลงกว่าครึ่ง ธนาคารกลางทั่วโลกได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ เพื่อป้องกันการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ขณะที่ธนาคารกลาง 3 แห่งคือ อินเดีย นิวซีแลนด์และไทย ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพราะกังวลเรื่องความไม่แน่นอนทางการค้าและเศรษฐกิจมากกว่าเดิม

4.อัตราเงินเฟ้อต่ำเกินไป ธนาคารกลางพิจารณาว่าอัตราเงินเฟ้อต่ำในสหรัฐและทั่วโลกเป็นอันตรายว่า จะเกิดภาวะเงินฝืดเหมือนกับญี่ปุ่นที่ตกอยู่ในภาวะเงินฝืดนานกว่า 20 ปีแล้ว แม้จะเป็นเรื่องน่ากังวล แต่ดีกับผู้บริโภคตรงที่การชะลอตัวทางเศรษฐกิจในต่างประเทศอาจทำให้ราคาพลังงานถูกลง

5.การตัดสินใจของอังกฤษที่จะถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปโดยไม่มีข้อตกลงอาจทำให้เศรษฐกิจของอังกฤษชะลอตัว ซึ่งจะเร่งการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกเร็วขึ้นอีก

สภาพเศรษฐกิจโลก เป็นเรื่องที่ต้องคอยติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและเตรียมรับมือความเสี่ยงต่าง ๆ ให้ดี เพื่อให้ธุรกิจสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้ โดยได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

สิ่งที่เห็นได้ว่า เศรษฐกิจโลกตกอยู่ในความเสี่ยง

ก้าวใหม่ของจีนจะกระทบเศรษฐกิจโลกอย่างไร

เศรษฐกิจในยุค 1950

จีนจัดพิธีเฉลิมฉลองวันชาติ 70 ปี มองย้อนกลับไปในยุคก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน พรรคคอมมิวนิสต์เข้ามาควบคุมประเทศ ทุกคนยากจนอย่างเท่าเทียมกัน สมัยนั้นจีนพึ่งพาตนเองเป็นหลัก ไม่มีคู่ค้า ไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูต ต่อมาจีนเปิดกว้างและปฏิรูปตลาดการค้าที่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐ พร้อมกับการกระตุ้นเศรษฐกิจและเปิดเส้นทางการค้ากับต่างประเทศเพื่อฉุดคนหลายร้อยล้านคนให้พ้นจากความยากจน จนถึงปัจจุบันจีนกลายเป็นหนึ่งในมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก แม้ว่าระบบเศรษฐกิจกระจายความมั่งคั่งสู่ประชาชน แต่กลับทำให้ความเหลื่อมล้ำมากขึ้นอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมาเศรษฐีจำนวนน้อยยืนอยู่บนจุดสูงสุดของปิรามิด ขณะที่ครอบครัวส่วนใหญ่ยังมีฐานะยากจน

เศรษฐกิจในยุค 1950

ในช่วงทศวรรษ 1950 เป็นยุคของเหมาเจ๋อตงที่พยายามพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศ แต่ไม่ประสบความสำเร็จ ทั้งประเทศอดอยาก และยิ่งลำบากมากขึ้นเมื่อเข้าสู่ยุคปฏิวัติทางวัฒนธรรมในปีทศวรรษ 1960 หลังยุคของประธานเหมาเข้าสู่สมัยการปฏิรูปของเติ้งเสี่ยวผิงเริ่มมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ชาวนาได้สิทธิ์ทำนาในแปลงของตัวเอง ปัญหาการขาดแคลนอาหารบรรเทาลง และมาตรฐานการครองชีพดีขึ้น จีนและสหรัฐสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตขึ้นใหม่ เงินทุนต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาแสวงหาประโยชน์จากแรงงานราคาถูก ต้นทุนค่าเช่าที่ดินถูก เศรษฐกิจจีน เติบโตแบบก้าวกระโดดน่าประทับใจที่สุดในประวัติศาสตร์โลก

จีนกลายเป็นประเทศการค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก ผลิตภัณฑ์สินค้าจากจีนมีขายอยู่ทั่วไปเพราะต้นทุนการผลิตต่ำทำให้ขายราคาถูก เหมาะสมกับยุคเศรษฐกิจในยุคข้าวยากหมากแพง สินค้าจากจีนจึงเป็นที่ต้องการ โดยมีการสั่งซื้อจากหลายประเทศทั่วโลก การปฏิรูปเศรษฐกิจช่วยยกระดับชีวิตคนจีนหลายร้อยล้านคนให้กินดีอยู่ดีขึ้น อัตราความยากจนลดลง ประชาชนมีการศึกษาดีขึ้น คาดว่าในอีก 10 ปีข้างหน้า กำลังแรงงานของจีนเกือบ 30% จะได้เข้าศึกษาต่อถึงระดับมหาวิทยาลัย แต่ก็ยังเป็นส่วนน้อยในสังคมจีนที่มีประชากรถึง 1,300 ล้านคน ความไม่เท่าเทียมยิ่งเพิ่มสูงและเห็นชัดมากขึ้นว่าความสำเร็จทางเศรษฐกิจก็ยังไม่แพร่กระจายอย่างทั่วถึง ซึ่งสะท้อนถึงการพัฒนา เศรษฐกิจโลก ที่มีความรวยแบบกระจุกตัวอยู่ที่นายทุนจำนวนน้อยรายในประเทศก้าวใหม่ของจีนจะกระทบเศรษฐกิจโลกอย่างไร

ปัญหาความเหลื่อมล้ำส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ คนรวยมีความมั่งคั่งสูง ชนชั้นกลางเพิ่มขึ้น แต่ชุมชนชนบทยังยากจน แรงงานขาดทักษะความรู้และมีความชรา ปัญหาความไม่เท่าเทียมในระบบเศรษฐกิจของเวเนซูเอล่าเป็นโมเดลที่นักเศรษฐศาสตร์ในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยรู้สึกเสียวสยองยิ่งว่าประเทศของตนเองกำลังจะเดินทางรอยหายนะนั้น เนื่องจากเศรษฐกิจทั้งหมดไม่ก้าวหน้า กลับกระตุ้นความแตกต่างกันอย่างมากระหว่างคนรวยและคนจน ธนาคารโลกชี้ชัดว่ารายได้ของจีนต่อคนยังคงต่ำมาก อยู่ในเกณฑ์ของประเทศกำลังพัฒนา รายได้เฉลี่ยต่อปีของจีนอยู่ที่ 300,000 บาท เทียบกับคนอเมริกันซึ่งอยู่ที่ 1.86 ล้านบาท ทั้งที่มหาเศรษฐีและบริษัทธุรกิจจีนรวยติดอันดับท็อปของโลก ยิ่งเวลานี้จีนอยู่ในยุคที่ความเติบโตทางเศรษฐกิจช้าลง หลายปีที่ผ่านมาภาคธุรกิจพยายามลดการพึ่งพาการส่งออก เนื่องจากความต้องการสินค้าทั่วโลกลดลงและสงครามการค้ากับสหรัฐฯ ยืดเยื้อ แรงกดดันจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีประชากรสูงอายุมากขึ้น ทั้งหมดนี้ล้วนส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ

จีนยังคงเป็นกลไกสำคัญที่สุดของการเติบโตทางเศรษฐกิจโลก ขณะนี้จีนกำลังเชื่อมโยงการค้าและการลงทุนที่ครอบคลุมทั่วโลก ทดแทนการพึ่งพาตลาดสหรัฐ ต้องติดตามกันว่าการพัฒนาเศรษฐกิจแนวใหม่และการสร้างเส้นทางสายไหมใหม่จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโลกอย่างไรต่อไป