ปัญหาเศรษฐกิจระหว่างจีนกับสหรัฐกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและไทยอย่างไร

ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันว่าประเทศจีนและสหรัฐอเมริกามีความขัดแย้งทางด้านนโยบายทางการค้าระหว่างกัน ส่งผลต่อภาวะชะลอตัวของเศรษฐกิจไทยและประเทศส่วนใหญ่ทุกซีกโลก โดยเฉพาะด้านการค้าขาย การลงทุน รวมถึงตลาดหุ้นของหลายประเทศ เนื่องจากทั้งสองประเทศเป็นมหาอำนาจยุคใหม่

ในบทความนี้ เราจึงได้รวบรวมประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับสงครามการค้าระหว่างประเทศจีนและสหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนและเป็นแนวทางในการศึกษาข้อมูลเชิงลึกต่อไป

นโยบายของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวพันกับปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศที่ต่อเนื่องยาวนานมาหลายปี ทำให้ประชาชนเสียงส่วนใหญ่ของสหรัฐอเมริกาเลือก ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ จนได้รับตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีคนล่าสุด จากการเลือกตั้งหลายปีที่ผ่านมา เพื่อหวังว่านโยบาย America first จะแก้ปัญหาใหญ่ ๆ ได้ เช่น อาชญากรรม (จากการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย โดยเฉพาะจากประเทศเม็กซิโก) ปัญหายาเสพติดและคนไร้บ้าน ภาวะตลาดหุ้นซบเซา และการภาวะว่างงานของคนสัญชาติอเมริกัน การเกิดสงครามการค้าส่วนหนึ่ง จึงเกิดจากการผลักดันให้นโยบายต่าง ๆ ที่ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศไว้มีความเป็นรูปธรรมชัดเจน

การกีดกันทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา ส่วนหนึ่งเกิดจากสหรัฐอเมริกาเสียดุลการค้าให้ประเทศจีนเป็นมูลค่าสูง รวมทั้งประเทศจีนมีการกระทำที่ละเมิดลิขสิทธิ์สินค้ามาอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้สหรัฐอเมริกายกมาใช้ผลักดันกฏหมายหรือการเรียกเก็บภาษีที่แพงขึ้นกว่า 25 เปอร์เซ็นต์ เพื่อควบคุมการนำเข้าสินค้าหลายรายการจากจีน ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตของจีนและหลายประเทศที่เกี่ยวข้องตามกันมาเป็นลักษณะลูกโซ่

ตัวอย่างที่สำคัญ คือ การแบนสินค้ากลุ่มเทคโนโลยีอย่าง Huawei ซึ่งเรียกได้ว่ามีแนวโน้มเป็นคู่แข่งมาแรงที่อาจกระทบต่อการเติบโตของ iPhone ของบริษัท Apple ได้เลยทีเดียว แม้ว่าจีนจะประกาศว่ามีเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ของระบบซอฟต์แวร์รองรับอยู่แล้ว แต่ก็เป็นสิ่งที่นักธุรกิจต้องจับตามองต่อไป ว่าทางออกของปัญหานี้จะเป็นเช่นไรประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับสงครามการค้า

ด้านการลงทุนในประเทศจีนก็ซบเซาลง กระทบต่อภาคอุตสาหกรรมและการเกษตรของหลายชาติ เนื่องจากนโยบายของประเทศจีนในระยะหลัง ได้ชะลอการลงทุนของบริษัทข้ามชาติ และการที่ผู้มีฐานะระดับสูงในประเทศจีน มีรายได้โดยรวมเฉลี่ยที่ลดลง ก็ส่งผลกระทบด้านลบต่อการท่องเที่ยวทั่วโลกอย่างมาก เมื่อรวมเข้ากับปัจจัยภายในประเทศของไทย เรื่องการเมืองและการเลือกตั้งในช่วงที่ผ่านมา จึงทำให้ประเทศเราอยู่ในช่วงที่ต้องรัดเข็มขัดและต้องชะลอการผลิตและการค้าในทุกภาคส่วนตามไปด้วย

จะเห็นได้ว่า ปัญหาเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศนี้ ยังไม่มีท่าทีที่จะยุติลง นักธุรกิจและผู้ที่ต้องการลงทุนจึงควรติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอเพื่อการปรับตัวได้ทันต่อสถานการณ์

ปัญหาเศรษฐกิจระหว่างจีนกับสหรัฐกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและไทยอย่างไร